21-40 / 110
PreviewTitleCreatorIssue Date
TABCODTUD2254.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Kıyı-Water-Sağlık Mühendisliği Bölümü Tatbikat Projesi - Middle East Technical University Department of Coast-Water-Health Engineering Construction Project / AD31 numaralı Ahşap Pencere Detayı - Wooden Window Detail no: AD31, s:1/1Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCODTUD2246.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Kıyı-Water-Sağlık Mühendisliği Bölümü Tatbikat Projesi - Middle East Technical University Department of Coast-Water-Health Engineering Construction Project / Ahşap Pencereler AP9, AP12 Detayları - Details of Wooden Windows AP9, AP12, s:1/20Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCODTUD2244.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Kıyı-Water-Sağlık Mühendisliği Bölümü Tatbikat Projesi - Middle East Technical University Department of Coast-Water-Health Engineering Construction Project / Ahşap Pencereler AP2, AP4 Detayları - Details of Wooden Windows AP2, AP4, s:1/20Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCODTUD2236.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Kıyı-Water-Sağlık Mühendisliği Bölümü Tatbikat Projesi - Middle East Technical University Department of Coast-Water-Health Engineering Construction Project / Ahşap Kapı Detayları 102, 103, 103' - Wooden Door Details 102, 103, 103', s:1/2Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCODTUD2233.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Kıyı-Water-Sağlık Mühendisliği Bölümü Tatbikat Projesi - Middle East Technical University Department of Coast-Water-Health Engineering Construction Project / Ahşap Kapı Detayları 59, 60 - Wooden Door Details 59, 60, s:1/2Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCODTUD2227.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Kıyı-Water-Sağlık Mühendisliği Bölümü Tatbikat Projesi - Middle East Technical University Department of Coast-Water-Health Engineering Construction Project / Ahşap Kapı 1/2 Detayları Proje Künyesi - Tag Sheet of Wooden Door 1/2 DetailsMimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCODTUD2764.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Kıyı ve Liman Mühendisliği, Sağlık Mühendisliği "Water Operation" Mimari Kesin Projesi - Middle East Technical University Coast and Harbor Engineering, Health Engineering "Water Operation" Design Project / Sağlık Mühendisliği Zemin Kat Planı ve B-B Cephesi - Ground Floor Plan and Elevation B-B of Health Engineering, s:1/100Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCODTUD2322.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Kıyı-Water-Sağlık Mühendisliği Bölümü Tatbikat Projesi - Middle East Technical University Department of Coast-Water-Health Engineering Construction Project / Water Operation tadil edilen 1. kat koridor ile ana lab. arası tuğla duvar ve doğrama detayları - Water Operation, details of brick wall and joinery between modified 1st floor corridor and main lab., s:1/50, 1/20, 1/2Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici1970-09-30
TABCODTUD2238.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Kıyı-Water-Sağlık Mühendisliği Bölümü Tatbikat Projesi - Middle East Technical University Department of Coast-Water-Health Engineering Construction Project / Ahşap Kapı Detayları KD250, KD251 - Wooden Door Details KD250, KD251, s:1/2Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCODTUD2328.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Kıyı-Water-Çevre Mühendisliği Bölümü Tatbikat Projesi - Middle East Technical University Department of Coast-Water-Environmental Engineering Construction Project / Çevre mühendisliği Z25 no'lu odada yapılacak kitap dolabına ait plan, kesit ve detaylar - Plan, sections and details of bookshelf in department of environmental engineering, room no: Z25, s:1/20, 1/2Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCODTUD2276.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Kıyı-Water-Sağlık Mühendisliği Bölümü Tatbikat Projesi - Middle East Technical University Department of Coast-Water-Health Engineering Construction Project / 80, 81 Numaralı Demir Kapı Detayları - Details of Iron Door no: 80, 81, s:1/1Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCODTUD2275.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Kıyı-Water-Sağlık Mühendisliği Bölümü Tatbikat Projesi - Middle East Technical University Department of Coast-Water-Health Engineering Construction Project / 78 Numaralı Demir Kapı Detayı - Detail of Iron Door no: 78, s:1/1Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCODTUD2324.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Kıyı-Water-Sağlık Mühendisliği Bölümü Tatbikat Projesi - Middle East Technical University Department of Coast-Water-Health Engineering Construction Project / Sağlık mühendisliği model lab. içinde yapılacak camlı bölme plan, kesit ve detayları - Plan, sections and details of glass separator in Health engineering model lab., s:1/20, 1/2Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCODTUD2257.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Kıyı-Water-Sağlık Mühendisliği Bölümü Tatbikat Projesi - Middle East Technical University Department of Coast-Water-Health Engineering Construction Project / AD34 numaralı Ahşap Pencere Detayı - Wooden Window Detail no: AD34, s:1/1Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCODTUD2320.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Kıyı-Water-Sağlık Mühendisliği Bölümü Tatbikat Projesi - Middle East Technical University Department of Coast-Water-Health Engineering Construction Project / M7 Merdiveni Detayları - Details of Stairs M7, s:1/50, 1/5Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCODTUD2312.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Kıyı-Water-Sağlık Mühendisliği Bölümü Tatbikat Projesi - Middle East Technical University Department of Coast-Water-Health Engineering Construction Project / M1 (M5) Merdiven Detayları, AK1,AK2, DK8 Görünüşleri - Details of Stairs M1 (M5), Elevations of AK1, AK2, DK8, s:1/20, 1/2Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici1970-05-26
TABCODTUD2308.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Kıyı-Water-Sağlık Mühendisliği Bölümü Tatbikat Projesi - Middle East Technical University Department of Coast-Water-Health Engineering Construction Project / Çatı Planları, Çörten, Süzgeç, Dilatasyon Detayları - Roof Plans, Details of Gutter, Filter and Dilatation, s:1/100, 1/5Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCODTUD2297.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Kıyı-Water-Sağlık Mühendisliği Bölümü Tatbikat Projesi - Middle East Technical University Department of Coast-Water-Health Engineering Construction Project / Kıyı Liman Mühendisliği, Ofislerden Sistem Detayı - Coast-Harbor Engineering, System Details of Offices, s:1/20Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCODTUD2262.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Kıyı-Water-Sağlık Mühendisliği Bölümü Tatbikat Projesi - Middle East Technical University Department of Coast-Water-Health Engineering Construction Project / AD56, AD56' numaralı Ahşap Pencere Detayları - Wooden Window Details no: AD56, AD56', s:1/1Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCODTUD2229.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Kıyı-Water-Sağlık Mühendisliği Bölümü Tatbikat Projesi - Middle East Technical University Department of Coast-Water-Health Engineering Construction Project / Ahşap Kapı Detayı 25 - Wooden Door Detail 25, s:1/2Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
21-40 / 110
Discover
Type
Issue Date
Browse