Maarif albümü - Photo album of [Ministry of] Education - La vie scolaire en Turquie
Files
File Description SizeFormat 
ETAHAL001000.jpg2.78 MBJPEG
ETAHAL001001.jpg1.72 MBJPEG
ETAHAL001002.jpg3.79 MBJPEG
ETAHAL001003.jpg3.31 MBJPEG
ETAHAL001004.jpg3.69 MBJPEG
ETAHAL001005.jpg3.73 MBJPEG
ETAHAL001006.jpg3.9 MBJPEG
ETAHAL001007.jpg3.64 MBJPEG
ETAHAL001008.jpg3.83 MBJPEG
ETAHAL001009.jpg3.74 MBJPEG
ETAHAL001010.jpg3.77 MBJPEG
ETAHAL001011.jpg3.43 MBJPEG
ETAHAL001012.jpg3.61 MBJPEG
ETAHAL001013.jpg3.61 MBJPEG
ETAHAL001014.jpg3.76 MBJPEG
ETAHAL001015.jpg3.86 MBJPEG
ETAHAL001016.jpg3.61 MBJPEG
ETAHAL001017.jpg3.83 MBJPEG
ETAHAL001018.jpg3.88 MBJPEG
ETAHAL001019.jpg3.58 MBJPEG
ETAHAL001020.jpg3.63 MBJPEG
ETAHAL001021.jpg3.47 MBJPEG
ETAHAL001022.jpg3.35 MBJPEG
ETAHAL001023.jpg3.2 MBJPEG
ETAHAL001024.jpg3.23 MBJPEG
ETAHAL001025.jpg3.5 MBJPEG
ETAHAL001026.jpg2.84 MBJPEG
ETAHAL001027.jpg3.06 MBJPEG
ETAHAL001028.jpg2.99 MBJPEG
ETAHAL001029.jpg3.06 MBJPEG
ETAHAL001030.jpg3.12 MBJPEG
ETAHAL001031.jpg3.07 MBJPEG
ETAHAL001032.jpg2.96 MBJPEG
ETAHAL001033.jpg3.22 MBJPEG
ETAHAL001034.jpg3.16 MBJPEG
ETAHAL001035.jpg3.27 MBJPEG
ETAHAL001036.jpg3.15 MBJPEG
ETAHAL001037.jpg3.37 MBJPEG
ETAHAL001038.jpg3.24 MBJPEG
ETAHAL001039.jpg3.17 MBJPEG
ETAHAL001040.jpg3.57 MBJPEG
ETAHAL001041.jpg3.22 MBJPEG
ETAHAL001042.jpg3.78 MBJPEG
ETAHAL001043.jpg3.73 MBJPEG
ETAHAL001044.jpg3.48 MBJPEG
ETAHAL001045.jpg3.34 MBJPEG
ETAHAL001046.jpg3.43 MBJPEG
ETAHAL001047.jpg3.97 MBJPEG
ETAHAL001048.jpg3.69 MBJPEG
ETAHAL001049.jpg3.57 MBJPEG
ETAHAL001050.jpg3.43 MBJPEG
ETAHAL001051.jpg3.45 MBJPEG
ETAHAL001052.jpg3.59 MBJPEG
ETAHAL001053.jpg3.97 MBJPEG
ETAHAL001054.jpg3.83 MBJPEG
ETAHAL001055.jpg3.52 MBJPEG
ETAHAL001056.jpg3.61 MBJPEG
ETAHAL001057.jpg3.45 MBJPEG
ETAHAL001058.jpg3.55 MBJPEG
ETAHAL001059.jpg3.71 MBJPEG
ETAHAL001060.jpg3.82 MBJPEG
ETAHAL001061.jpg3.72 MBJPEG
ETAHAL001062.jpg3.41 MBJPEG
ETAHAL001063.jpg3.57 MBJPEG
ETAHAL001064.jpg3.49 MBJPEG
ETAHAL001065.jpg3.56 MBJPEG
ETAHAL001066.jpg3.7 MBJPEG
ETAHAL001067.jpg3.51 MBJPEG
ETAHAL001068.jpg3.16 MBJPEG
Title
Maarif albümü - Photo album of [Ministry of] Education - La vie scolaire en Turquie
Publisher
Devlet Matbaası, İstanbul - Devlet Publishing House, Istanbul
Description
ETAHAL001002: Muhtelit ilk mektep: Şarkî Karahisar Vilâyeti, Alucıra Kazası. İlk mektep: Denizli Vilâyeti, Çivril Kazası. ETAHAL001003: İlk mektep: Aydın Vilâyeti, Güzelhisar Kazası. Muhtelit ilk mektep: Bursa, Demirtaş. ETAHAL001004: İlk mektep: Çankırı. Şehriyatî Mektebi: İstanbul, Ortaköy. ETAHAL001005: Şehriyatî Mektebi: İstanbul, Balmumcu. Şehriyatî Mektebi: İstanbul, Ortaköy. ETAHAL001006: Şehriyatî Mektebi: İstanbul, Ortaköy. İlk mektep: Isparta. ETAHAL001007: İlk mektep: Kayseri. Kızı Muallim Mektebi: Konya. ETAHAL001008: Erkek Muallim Mektebi: Konya. Kız Muallim Mektebi: İstanbul. ETAHAL001009: Kız Orta Mektebi: İstanbul, Nişantaşı. Erkek Lisesi: Kayseri. ETAHAL001010: Orta mektep: Bolu. Orta mekteb: Vefa, İstanbul. ETAHAL001011: İstanbul Erkek Lisesi. İstanbul Erkek Lisesi'nin medhali. ETAHAL001012: İstanbul Kız Muallim Mektebi'nin medhali. İstanbul Kız Muallim Mektebi'nin konferans salonu. ETAHAL001013: Galatasaray Lisesi'nin konferans salonu. İstanbul Kız Muallim Mektebi yatakhanesi. ETAHAL001014: Balmumcu Şehriyatî Mektebi yatakhanesi, İstanbul. Kandilli Kız Orta Mektebi yatakhanesi. ETAHAL001015: Bir şehriyatî mektebi talebesi yatakları tanzîm ederken, Ortaköy. Kayseri, Zencidere, yatı mektebi reviri. ETAHAL001016: İzmir Kız Lisesi reviri. Gemlik Yatı Mektebi talebesi yemek yerken. ETAHAL001017: İstanbul Kız Muallim Mektebi talebesi sofraları tanzîm ederken. Eskişehir'de fakir talebeye meccânen öğle yemeği verilmesi. ETAHAL001018: Yatı mektebi talebesi bahçede yemek yerken. İstanbul Kız Muallim Mektebi talebesi sofraları. ETAHAL001019: İstanbul Erkek Lisesi yemekhanesi. Galatasaray Lisesi yemekhanesi. ETAHAL001020: Antalya Ana Mektebi. Antalya Ana Mektebi talebesi bahçede. ETAHAL001021: İstanbul 42. İlk mektep talebesi. Kayseri Zencidere Mektebi birinci sınıf talebesi. ETAHAL001022: Gemlik Yatı Mektebi talebesi. Mardin Gazi Paşa Mektebi üçüncü sınıf talebesi. ETAHAL001023: Balıkesir Hacı İl Bey Mektebi talebesi. Kastamonu Kız Orta Mektebi talebesinden bir grup. ETAHAL001024: Menemen Kız Mektebi talebesi. Samsun'da bir ilk mektep talebesi ve muallimleri. ETAHAL001025: Denizli Selçuk Hatun İlk Mektep talebesi. Isparta'da Cumhuriyet İlk Kız Mektebi talebesi. ETAHAL001026: Bir köy mektebi dershanesi. İstanbul Erkek Lisesi son sınıf talebesi. ETAHAL001027: İstanbul Kız Muallim Mektebi talebesi coğrafya dershanesinde. Konya Dumlupınar İlk Mektep talebesi tabiat tetkiki dersinde. ETAHAL001028: Sivas Kız Muallim Mektebi talebesi teşrih dersinde. İstanbul Erkek Muallim talebesi tahnît ve modalaj dersinde. ETAHAL001029: Şehriyatî Mektebi talebesi tabiat tetkiki dersinde. İzmir Kız Lisesi fizik laboratuarında. ETAHAL001030: Kastamonu Erkek Lisesi fizik dersinde. İzmir Kız Lisesi talebesi kimya dersinde. ETAHAL001031: İstanbul Kız Muallim Mektebi talebesi kimya dersinde. Bursa Lisesi talebesi kimya dersinde. ETAHAL001032: Ankara Kız Lisesi kimya dersinde. İstanbul Erkek Muallim Mektebi talebesi kimya dersinde. ETAHAL001033: Tokat Orta Mektebi talebesi hendese tatbikatında. Bursa Lisesi talebesi hendese dersinde. ETAHAL001034: İstanbul Kız Muallim Mektebi talebesi hava tarassudâtı dersi. Konya'da bir ilk mektebin el işleri atölyesi. ETAHAL001035: Konya'da ilk mektep talebesi hava tarassudâtı esnasında. Konya Erkek Muallim Mektebi el işleri dersi. ETAHAL001036: Balmumcu Dumlupınar el işleri atölyesi. İstanbul Kız Muallim Mektebi el işleri dershanesinde. ETAHAL001037: Şehriyatî Mektebi, sanat yurdu, tasviye atölyesi. ETAHAL001038: Şehriyatî Mektebi, marangozluk atölyesi, oymacılık atölyesi. ETAHAL001039: Menemen İlk Kız Mektebi'nde nakış dersi. Menemen Kız Mektebi'nin diğer bir sınıfı. ETAHAL001040: Eskişehir İlk Mektep talebesi dikiş dersinde. İstanbul İnönü Yatı Mektebi'nde dikiş dersi. ETAHAL001041: Şehriyatî Mektebi'nde trikotaj atölyesi. Ortaköy Şehriyatî Mektebi'nde çorapcılık atölyesi. ETAHAL001042: Ankara Kız Lisesi'nin dikiş dersi. İstanbul Kız Muallim Mektebi'nde tabahat dersi. ETAHAL001043: İstanbul Kız Muallim Mektebi'nde keman dersi. Samsun Necm-i Terakki İkmal Mektebi talebesi keman dersinde. ETAHAL001044: Bolu Erkek Orta Mektebi'nde talebe orkestrası. Merzifon Kız Mektebi'nde musiki dersi. ETAHAL001045: İzmir Erkek Lisesi Kütüphanesi. Amasya'da Orta Mektep talebesi mütalaa salonunda. ETAHAL001046: Sinop Orta Mektep talebesi mütalaa salonunda. İstanbul Kız Muallim Mektebi talebesi mütalaa salonunda. ETAHAL001047: Tokat Orta Mektebi talebesi açık havada resim dersinde. Tokat Orta Mektebi talebesi mahallî âsâr-ı atîkayı ziyaret ederken. ETAHAL001048: Kırşehir Orta Mektep talebesi Aşık Paşa'nın mezarı önünde. Gaziantep Orta Mektep talebesi kır tenezzühü esnasında. ETAHAL001049: Kayseri'de bir mektep talebelerinin kır tenezzühü esnasında. Bursa Kız Muallim Mektebi talebesinin Küçükdere Çağlayanı'nda bir tenezzühü. ETAHAL001050: Bursa Kız Muallim Mektebi talebesinin Küçükdere tenezzühü. İzmir ilk mekteblerinde bahçe işleri. ETAHAL001051: Çankırı İlk Kız Mektebi'nde bahçe işleri. Bursa Sedbaşı İlk Mektep talebesi numune tarlasında çalışırken. ETAHAL001052: Uşak'ta ilk mektep talebesi bahçe işlerinde. Konya'da Rehber-i Hürriyet Mektebi talebesi bahçe işlerinde. ETAHAL001053: Şehriyatî mekteplerinden birinde bahçe işleri. Balmumcu Şehriyatî Mektebi'nde kümes işleri. ETAHAL001054: Balıkesir'de Hacı İl Bey Mektebi talebesi terbiye-i bedeniye dersinde. Bursa'da ilk mektep talebesi oyun esnasında. ETAHAL001055: Bursa'da Nilüfer Mektebi talebesi [İsveç] jimnastikleri yaparken. Şehriyatî mekteplerinden birinde açık havada jimnastik dersi. ETAHAL001056: Tokat Orta Mektebi birinci sınıf talebesi. Konya ilk mekteplerinde jimnastik dersi. ETAHAL001057: Aydın'da Gazi Paşa İlk Mektebi. Nişantaşı Kız Orta Mektebi jimnastik dersinde. ETAHAL001058: Galatasaray Lisesi jimnastikhanesi. Galatasaray Lisesi talebesinin İsveç jimnastikleri. ETAHAL001059: İstanbul Kız Muallim Mektebi talebesi spor yaparken. Tokat Orta Mektep talebesinin sürat koşusuna çıkışı. ETAHAL001060: İlk mekteplerin birinde kroket oyunu. Kayseri Zencidere Şehriyatî Mektebi talebesi futbol oynarken. ETAHAL001061: İzmir Kız Lisesi talebesi voleybol oynarken. Şehriyatî mekteplerinde basketbol. ETAHAL001062: Ortaköy Şehriyatî Mektebi'nde voleybol. Balmumcu Şehriyatî Mektebi'nde spor faaliyeti. ETAHAL001063: Ortaköy İnönü Şehriyatî Mektebi talebesi denize girerken. Bolu İzcileri Çalıhisar seyahati esnasında. ETAHAL001064: Trabzon Erkek Muallim Mektebi izcileri. Eskişehir İlk Mektebi izcileri. ETAHAL001065: Kastamonu Erkek Lisesi izcileri. Erzurum Erkek Lisesi izcileri. ETAHAL001066: Vefa Orta Mektebi'nde talebe inzibat meclisi. Bolu Orta Mektebi'nde talebe inzibat meclisi. ETAHAL001067: Konya Kız Muallim Mektebi son sınıf talebesi tatbikât-ı dersiye esnasında. Bursa Sedbaşı çocuklarının kelebek oyunu. ETAHAL001068: İzmir'de Misak-ı Milli Mektebi talebesi. İzmir'de Misak-ı Milli Mektebi talebesi kurtuluş bayramı esnasında.
Issue Date
1928
Language
Ottoman Turkish
French
Subject
Location
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/122986
Collections
Type
Format
23-32,7 cm, Baskı - Print, Siyah beyaz - Black & White
Number of Scanned Documents
68
Identifier
ETAHAL001
Rights
Open Access
Accrual Method
Purchase

RIGHTS STATEMENT

Salt is a partner of Flickr Commons. All visual materials within Flickr Commons and digitized by Salt Research which are accessible via saltresearch.org are shared under the Creative Commons license:

This material is provided solely for the purpose of individual research. It can be used under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) license. The terms specified hereunder:

• The creator or the licensor of the work should be stated in all copies,
• Copies of documents, or documents created from copies can not be used commercially,
• Documents can not be remixed, transformed or built upon.

For each use, credits should be given as stated in the record.
(e.g. Salt Research, Harika-Kemali Söylemezoğlu Archive)

For any rights requests outside of personal research purposes, please contact Salt Research via salt.research@saltonline.org