Budin Eyaleti’ne ait bir icmal muhasebe defteri. [Hicri 1009-1010]
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
AOB034001.jpg1.22 MBJPEG
AOB034002.jpg893.03 KBJPEG
AOB034003.jpg773.64 KBJPEG
AOB034004.jpg834.79 KBJPEG
AOB034005.jpg725.9 KBJPEG
AOB034006.jpg840.49 KBJPEG
AOB034007.jpg920.06 KBJPEG
AOB034008.jpg946.73 KBJPEG
Başlık
Budin Eyaleti’ne ait bir icmal muhasebe defteri. [Hicri 1009-1010]
Yayın Tarihi
1600
1602
Dil
Osmanlı Türkçesi
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/121062
Koleksiyonlar

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.