Tekfur Dağı [1:200.000]
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
APLEH049.jpg1 MBJPEG
Başlık
Tekfur Dağı [1:200.000]
Tanım
Asya-yı Osmânî haritası.
Not
Sene: 1327. Evvelce iktişaf postaları tarafından tashih suretiyle ahz ve tersîm olunan Anadolu-i şahabe kısmı garbi paftaları ile dördüncü beşinci altıncı Ordu-yu Hümayûnların haritaları ve elde bulunan diğer hususi haritalar Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Dördüncü Şubesince cem ve tevhid ve kâffesi 1:200.000 mikyâsına ircâ' ile tab edilmiştir.
Yayın Tarihi
1911
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/109094
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
57,5-45 cm
Doküman Sayısı
1
Kod
APLEH049
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Erkan-ı Harbiye
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.