21-40 / 70
PreviewTitleCreatorIssue Date
TABCSOYD0046.jpg.jpgGöztepe Soyak Sitesi Uygulama Projesi - Göztepe Soyak Housing Development, Construction Project / Apartman, 10 Katlı Blok; köşe daireler, portal kat planı - 10-storey apartment building; corner apartments, portal floor plan, s:1/50Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici1985-08-05
TABCSOYD0053.jpg.jpgGöztepe Soyak Sitesi Uygulama Projesi - Göztepe Soyak Housing Development, Construction Project / Mutfak balkonu sistem detayları - System details of kitchen balcony, s:1/20Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici1986-03-04; 1986-03-06
TABCSOYD0026.jpg.jpgGöztepe Soyak Sitesi Mimari Avan Proje - Göztepe Soyak Housing Development, Design Project / Ticaret Rekreasyon Merkezi, kesit 2 - Trade Center, section 2, s:1/200Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCSOYD0022.jpg.jpgGöztepe Soyak Sitesi Mimari Avan Proje - Göztepe Soyak Housing Development, Design Project / Ticaret Rekreasyon Merkezi, 1. bodrum kat planı - Trade Center, 1st basement plan, s:1/200Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCSOYD0019.jpg.jpgGöztepe Soyak Sitesi Uygulama Projesi - Göztepe Soyak Housing Development, Construction Project / Prekast cephe elemanları - Precast facade componentsMimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici1986-03-19
TABCSOYD0033.jpg.jpg
Göztepe Soyak Sitesi Uygulama Projesi - Göztepe Soyak Housing Development, Construction Project / Apartman, 10 Katlı Blok; A-A kesiti - 10-storey apartment building; section A-A, s:1/50Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici1985-08-16
TABCSOYD0023.jpg.jpgGöztepe Soyak Sitesi Mimari Avan Proje - Göztepe Soyak Housing Development, Design Project / Ticaret Rekreasyon Merkezi, zemin kat planı - Trade Center, ground floor plan, s:1/200Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCSOYD0031.jpg.jpgGöztepe Soyak Sitesi Uygulama Projesi - Göztepe Soyak Housing Development, Construction Project / Apartman, 10 Katlı Blok; yan cephe - 10-storey apartment building; side elevation, s:1/50Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici1985-08-16
TABCSOYD0008.jpg.jpgGöztepe Soyak Sitesi Uygulama Projesi - Göztepe Soyak Housing Development, Construction Project / +2.75, +5.50, +8.25 kotları kalıp planı - Formwork plan of levels +2.75, +5.50, +8.25, s:1/50Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici1985-06
TABCSOYD0004.jpg.jpgGöztepe Soyak Sitesi Uygulama Projesi - Göztepe Soyak Housing Development, Construction Project / Ticaret Rekreasyon Merkezi, 3-3, 6-6 kesitleri - Sections 3-3, 6-6 of Commercial Center, s:1/100Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCSOYD0064.jpg.jpg
Göztepe Soyak Sitesi Mimari Avan Proje - Göztepe Soyak Housing Development, Design Project / Zemin kat planları, tip A, tip B, köşe daireler - Ground floor plans, type A, type B, corner apartments, s:1/50Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCSOYD0061.jpg.jpgGöztepe Soyak Sitesi Uygulama Projesi - Göztepe Soyak Housing Development, Construction Project / 1 ve 4 no'lu park kesitleri - Sections of park no: 1, 4Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCSOYD0007.jpg.jpg
Göztepe Soyak Sitesi Uygulama Projesi - Göztepe Soyak Housing Development, Construction Project / Prekast eleman detayları; DE2, DE5 olukları, TO1, TO2, TO3 tonozları - Details of precast components; Gutters DE2, DE5, vaults TO1, TO2, TO3, s:1/20Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCSOYD0044.jpg.jpgGöztepe Soyak Sitesi Uygulama Projesi - Göztepe Soyak Housing Development, Construction Project / Kentsel mobilyalar; çöp kutusu detayları - Urban furniture; details of trash bin, s:1/5, 1/1Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici1986-07-01
TABCSOYD0018.jpg.jpgGöztepe Soyak Sitesi Uygulama Projesi - Göztepe Soyak Housing Development, Construction Project / Küçük çarşı; C-C kesiti, yürüyen merdiven ve galeri korkuluk sistem detayları - Small bazaar; section C-C, system details of escalator and handrails of atrium, s:1/50, 1/5, 1/2, 1/1Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici1986-10-09
TABCSOYD0060.jpg.jpg
Göztepe Soyak Sitesi Uygulama Projesi - Göztepe Soyak Housing Development, Construction Project / 4 no'lu Park; vaziyet planı, plan, kesit, detaylar - Park no:4; site plan, plan, section and details, s:1/200, 1/100, 1/20Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCSOYD0027.jpg.jpgGöztepe Soyak Sitesi Mimari Avan Proje - Göztepe Soyak Housing Development, Design Project / Ticaret Rekreasyon Merkezi, kesit-görünüş 1 - Trade Center, section-elevation 1, s:1/200Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCSOYD0016.jpg.jpgGöztepe Soyak Sitesi Uygulama Projesi - Göztepe Soyak Housing Development, Construction Project / Prekast cephe panelleri - Precast facade panels, s:1/10Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici1986-03-19; 1986-05-23
TABCSOYD0013.jpg.jpgGöztepe Soyak Sitesi Uygulama Projesi - Göztepe Soyak Housing Development, Construction Project / Zemin kat planı - Ground floor plan, s:1/20Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCSOYD0003.jpg.jpgGöztepe Soyak Sitesi Uygulama Projesi - Göztepe Soyak Housing Development, Construction Project / Ticaret Rekreasyon Merkezi, 2-2 kesiti - Section 2-2 of Commercial Center, s:1/100Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
21-40 / 70
Discover
Type
Issue Date
Browse