Browsing by "Subject"
Kültür
Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
     
11-22 / 22
 
PreviewTitleCreatorIssue Date
TSPPSCHD009001.jpg.jpg
Kültür Merkezi: Çizimler ve Maket Fotoğrafları - Cultural Center: Drawings and Architectural Model PhotographsŞevki Pekin1965; 1968
PFILORS01949001 (1949-08-00 - 1949-11-00).jpg.jpg
L'Illustration de l'Orient-1949-08; 1949-11
ECOBARCE295.pdf.jpgOsmanlı Bankası Müzesi'nde 30 Haziran 2003 tarihinde düzenlenen "İstanbul geçmişten miras kaldığı kadar gelecekten de ödünç alınmıştır!" başlıklı panelin konuşmaları-2003-06-30
ECOBARCE293.pdf.jpgOsmanlı Bankası Müzesi'nde, 30 Temmuz 2003 tarihinde düzenlenen "İstanbul, Kültür Mirasını Yitirirse?.." başlıklı panelin konuşmaları-2003-07-30
ECOBARCE354.pdf.jpgPopüler müzik ve gündelik hayatımız - Popular music in everyday life - La Musique populaire et la Vie de tous Les JoursNaim Dilmener2006-07-12
ECOBARCE122.pdf.jpgSikkeler, devletler, hükümdarlar: Eskiçağda Anadolu’da paranın siyasal, kültürel ve ekonomik rolü - Coins, states, rulers: The political, cultural, and economic role of money in Ancient Anatolia - Pièces de Monnaie, Etats, Souverains: Le Rôle politique, culturel et économique de la Monnaie en Anatolie antiqueProf. Dr. Oğuz Tekin2006-11-22
ECOBARCE35501.pdf.jpg
Son 25 yılda Türkiye'de "Hayat Tarzları", kültür ve toplum - Lifestyles in Turkey” over the past 25 years, culture and society - Styles de Vie en Turquie dans les 25 dernières années, Culture et Société-2006-09-13
TASUDOC0843.jpg.jpgSurlar ve eğlence yerleri, parklar, bankalar, sinemalar listesi - List of city walls, entertainment locations, parks, banks, cinemas.Ali Saim Ülgen-
TSPDIV003001.jpg.jpg
Şevki Pekin'e ait eskiz defteri, No. 3 - No. 3 Sketchbook of Şevki PekinŞevki Pekin-
ARETEH00072000.jpg.jpg
Tercüman-ı Hakikat ve Musavver Servet-i Fünûn fevkalade nüsha-1895
TNEDIV010001.jpg.jpg
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şubesi tarafından hazırlanan "Tabiat, Tarih, Kültür Değerleri ve Turizm Endüstrisi" başlıklı rapor - The report titled "Nature, History, Cultural Values and Tourism Industry" prepared by TMMOB Chamber of Architects Istanbul BranchNezih Eldem, Sedat Gürel, Tekin Aydın, Yılmaz Zenger1960-08-25
TSPPITBD001001.jpg.jpg
Türk-İngiliz Kültür Derneği Merkez Binası: Çizimler - Turkish-British Cultural Association Headquarters: DrawingsŞevki Pekin1989
11-22 / 22