Browsing by "Subject"
Educational Buildings
Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
     
239-258 / 4177
   
PreviewTitleCreatorIssue Date
ETAHAL001000.jpg.jpg
Maarif albümü - Photo album of [Ministry of] Education - La vie scolaire en Turquie-1928
TMSSH055.jpg.jpg
Mahmutbey Mektebi - Mahmutbey School--
TABCODTUDC0042.jpg.jpgMakine Mühendisliği Bölümü'nden teşekkür mektubu - Thank you letter from Department of Mechanical EngineeringDoç. Dr. Sadık Kakaç1970-01-26
TASUH0797001.jpg.jpg
Manisa Sultan Camii Sıbyan Mektebi - Primary school of the Sultan Mosque in Manisa--
TASUH1611.jpg.jpg
Manisa Sultan Camii Sıbyan Mektebi - Primary school of the Sultan Mosque in Manisa--
TMSSDOC0819.jpg.jpg
Mekteb-i Sanayi ile ilgili yapılacak işlerin listesi--
TMSSDOC0834.jpg.jpg
Mekteb-i Sanayi ve Pendik Mektebi ile ilgili yapılacak işlerin listesi--
TASUH7307.jpg.jpgMekteb-i Tıbbiye-i Şahane--
TASUDOC0132.jpg.jpgMihrimah Camii Sübyan Mektebi ve Türbe rölöve çizimleri - Survey drawings of Mihrimah Mosque Primary School and TombAli Saim Ülgen-
TMSSD105.jpg.jpgMimar Şemseddin Şeniz'in tasarladığı okul projelerinden bir tanesine ait çizim - Drawing of a school designed by Architect Şemseddin Şeniz--
TABCODTUDC0044.jpg.jpgMimarlık çalışmaları kitabı bağışı hakkında ODTÜ kütüphanesinden gelen yazı - Correspondence about donation of architectural works book to METU LibraryFuruzan Olşen1971-02-21
TABCODTUDC0043.jpg.jpgMimarlık çalışmaları kitabı hakkında mektup - Letter about book of architectural worksFakir Baykurt1970-12-14
TABCODTUDC0036.jpg.jpgMimarlık çalışmaları kitabı ile ilgili İran Büyükelçiliği'nden gelen cevap yazısı - Iran Embassy's response about book of architectural worksDjamchid Gharib1975-05-24
TABCODTUDC0035.jpg.jpgMimarlık çalışmaları kitabı ile ilgili Japon Büyükelçiliği'nden gelen cevap yazısı - Japan Embassy's response about book of architectural worksTatsuo Hirose1976-03-10
TMSSD031001.jpg.jpg
Model A: Dört dersane, bir teneffüsane, iki muallim odası ve bir hademe odasını havi mektep plan-ı numunesi. A ve B modellerinin detayları (Mikyas 1:100) - Model A: A school plan example containing four classrooms, a restroom, two teacher rooms and a janitor's room. Details of A and B models (Scale 1:100)--
TASUPA0219.jpg.jpgMuhtelif okul binası plan çizimleri - Various school building plan drawings--
TMSSD016.jpg.jpgMüceddeden (yeni baştan) inşa olunacak Mekteb-i Kuzât'ın ön görünüşü (Mikyas 1:100) - Front elevation of Mekteb-i Kuzât to be reconstructed (Scale 1:100)İnşaat ve Tamirat Müdür ve Sermimarı Prof. Dr. Kemal-
TASUH5492.jpg.jpgNazperver Kalfa Sıbyan Mektebi--
TASUH0868.jpg.jpg
Nazperver Kalfa Sıbyan Mektebi - Nazperver Kalfa Primary School--
TMSSD015.jpg.jpg
Nifos Köy Mektebi'nin etüdü (Ölçü 1:100) - Study of Nifos Village School (Scale 1:100)--
239-258 / 4177