Browsing by "Subject"
Şemsettin
Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
     
403-422 / 442
   
PreviewTitleCreatorIssue Date
TMSSDOC0128000.jpg.jpg
T.B.M.M. Umur-ı Maârif Vekâleti Matbaa-i Âmire Müdüriyeti Müdürü'nün Mülga Maârif Nezâreti Muhasebat Dairesi Mümeyyizi Şemseddin Beyefendi'ye gönderdiği 8 Mart 1339 tarihli ve 146 sayılı tayin hakkında mektup ve zarfıMatbaa-i Âmire Müdürü Mahmud Z.1923-03-08
TMSSDOC0145000.jpg.jpg
T.C. Dârülmuallimîn Müdüriyeti'nden Maârif Mimarı Şemseddin Beyefendi'ye gönderilen 3 Eylül 1340 tarihli mektup ve zarfı-1924-09-03
TMSSDOC0616.jpg.jpgT.C. Devlet Demiryolları ve Limanları Umûmî İdaresi Maliye ve Muhasebe İşleri Reisi'nin İstanbul Vilâyeti Mimarı Şemsettin Bey'e gönderdiği mektup-1930-06-11
TMSSDOC0585.jpg.jpg"T.C. İstanbul Maârif Müdüriyeti" antetli kağıda yazılan bir mektebin keşfi hakkında mektup--
TMSSDOC0587.jpg.jpgT.C. Kocaeli Defterdarlığı Gebze Müdürlüğü Kaymakamı tarafından İstanbul Valiliği'ne yazılmış Gebze'deki çimento fabrikalarının değer tespitiyle ilgili dilekçe-1936-10-21
TMSSDOC0144000.jpg.jpg
T.C. Maârif Vekâleti Kalem-i Mahsusa Müdüriyeti'nden Maârif Mimarı Şemseddin Beyefendi'ye gönderilen 18 Ağustos 1340 tarihli mektup ve zarfı-1924-08-18
TMSSDOC0129000.jpg.jpg
T.C. Maârif Vekâleti'nden [Gıyaseddin Bey'in] İstanbul Vilâyeti Muhasebe-i Hususiye Mimarı Şemseddin Beyefendi'ye gönderdiği 28.07.1341 tarihli mektup ve zarf[Gıyaseddin Bey]1925-07-28
TMSSDOC0167000.jpg.jpg
T.C. Maârif Vekâleti'nden [Gıyaseddin Bey'in] Vilâyet Mimarı Şemseddin Bey'e gönderdiği 27 Mart 1340 tarihli günlük hayata dair mektup ve zarfı[Gıyaseddin Bey]1924-03-27
TMSSDOC0198.jpg.jpgT.C. Nafia Vekâleti Ankara-Sivas Demiryolu'ndan Mimar Şemseddin'e verilen 17.04.1927 tarihli ve 746 numaralı hüsnü hizmet vesikası-1927-04-17
TMSSDOC0199.jpg.jpgT.C. Nafia Vekâleti Demiryolları Müdüriyet-i Umûmiyesi Demiryolları İnşaat ve İşletme Müdür-i Umûmî Vekili Nafia Vekâleti Müsteşarı'nın Mülga Maârif Nezâreti Mümeyyiz-i Evveli Şemseddin Bey'e gönderdiği 11 Teşrin-i Evvel 1926 tarihli ve 932/4485 numaralı yazı-1926-10-18; 1926-10-19
TMSSDOC0584.jpg.jpgT.C. Umur-ı Maârif Vekâleti Sanayi-i Nefise Mekteb-i Âliyesi Mektep Müdürü'nün İstanbul Vilâyeti Heyet-i Fenniyesi'nde Mimar Şemseddin Beyefendi'ye gönderdiği 1 Şubat 1926 tarihli mektup-1926-02-01
TMSSDOC0649.jpg.jpgT.İ.B. İstanbul Şubesi'nden Fen İşleri Şefi Şemsettin Bey adına kesilen makbuz-1934-02-06
TMSSDOC0565.jpg.jpg"Tarsi Varidu Okulu" antetli kağıdı yazılı Hale Hanım'a gönderilen mektup-1947-07-14
TMSSDOC0474001.jpg.jpg
Teslim alınan inşaat malzemelerini gösteren 1939 tarihli irsaliyeler-1939-07-01; 1939-11-16
TMSSDOC0441000.jpg.jpg
Türk Güzel Sanatlar Birliği'nden Ö. Faruk'un Mimar Şemsettin Beyefendi'ye gönderdiği toplantı daveti ve zarfıÖ. Faruk1930-01-04
TMSSDOC0091.jpg.jpg
Türk Yükseltme Cemiyeti Teavûn Sandığı'ndan gönderilen yazı-1932
TMSSDOC0618.jpg.jpgTürkiye Cumhuriyeti İstanbul Mıntıkası Maârif Eminliği'nden Maârif Emini'nin İstanbul Vilâyeti Hey'et-i Fenniyesi'nde Mimar Şemseddin Bey'e gönderdiği 348 sayılı yazı-1928-03-12
TMSSRE012000.jpg.jpg
Usta, kalfa ve çaylakların çalıştıkları günlerin not alındığı 1939 tarihli güzel cep defteri - Pocket notebook of 1939, notes of the days when the master, the chef and the apprentices worked-1939
TMSSDOC0279.jpg.jpg
Üsküdar Kız Sanat Mektebi Müdürü F. Zekiye'nin Maârif Emaneti Âliyesi'ne yazdığı dilekçeF. Zekiye1930-05-25; 1930-06-01
TMSSDOC0106.jpg.jpgÜzerinde "Varga Budapest" ve "Birinci Ordu-yı Hümâyûn Menzil Müfettişliği Posta Memurlarından Bahaddin Bey'e takdim" yazılı boş zarf--
403-422 / 442