Browsing by "Subject"
Şemsettin
Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
     
126-145 / 442
   
PreviewTitleCreatorIssue Date
TMSSDOC0428.jpg.jpg
Hale [Şeniz]'in babası Mimar Şemseddin'e gönderdiği mektupHale [Şeniz]-
TMSSDOC0452000.jpg.jpg
Hale Şeniz'in Adapazarı'ndan babası Şemsettin B.'e gönderdiği mektup ve zarfı. Muhtemelen eşinin Mustafa Şemsettin Şeniz'e gönderdiği mektup.-1930-09-27
TMSSDOC0729.jpg.jpgHale Şeniz'in babası Şemsettin Şeniz'e yazdığı 21.04.1945 tarihli notHale Şeniz1945-04-21
TMSSDOC0633.jpg.jpgHale Şeniz'in Şemsettin Şeniz'e gönderdiği mektupHale Şeniz1932-10-31
TMSSDOC0135000.jpg.jpg
Harbiye Nezâreti Süvari Kaymakamı Mehmed'in Maârif Nezâreti Celîlesi Muhasebe Mümeyyizi Şemseddin Beyefendi'ye gönderdiği 08.11.1335 tarihli mektup ve zarfıHarbiye Nezâreti Süvari Kaymakamı Mehmed1919-11-08
TMSSDOC0724.jpg.jpgHasan Zihni'nin Şemsi Bey'e gönderdiği mektupHasan Zihni-
TMSSDOC0318001.jpg.jpg
Hasta olan kişilerin isimlerinin bildirilmesi hakkında mektup. Hasan, Murad, Mehmed, Abdülgani ve Kamil'in babalarının adlarını, doğum yerleri, doğum tarihleri ve hastalıklarını gösteren 14 Temmuz 1332 tarihli liste.-1916-07-27
TMSSD187.jpg.jpgHelvacı Sokak, Balıkpazarı Caddesi, Valide Hanı ve Eminönü Meydanı'nı gösteren kroki ile hisselere dair notlar - Sketch showing Helvacı Street, Balıkpazarı Street, Valide Inn and Eminönü Square and notes on shares--
TMSSDOC0689.jpg.jpgHereke Mensucat Fabrikası Müdürü Reşad Beyefendi'ye gönderilen Mimar Şemseddin Bey'in Hereke'de bulunan hanesi ile ilgili Teşrin-i Evvel 1931 tarihli mektup-1931-10
TMSSRE011000.jpg.jpg
Hesaplama ve çizimlerin yer aldığı not defteri - Notebook that includes structural analysis and drawings--
TMSSDOC0168000.jpg.jpg
Heybeliada Müdürü'nün İstanbul Vilâyet Maârif Müdüriyeti Mimarı Şemseddin Beyefendi'ye gönderdiği 31 Kanun-i Sani 1340 tarihli mektup ve zarfı-1924-01-31
TMSSDOC0417.jpg.jpg
İdare-i Hususiye Mimarı Şemsettin Beyefendi'ye gönderilen zarf--
TMSSD179.jpg.jpgİki dershaneli bir okulun plan ve görünüş çizimi, Mimar Şemseddin imzalı, 12 Nisan 1340 tarihli (Mikyas 1:100) - Plan and elevation of a school with two classrooms, signed by Architect Şemseddin under the date of 12 April 1924 (Scale 1:100)Mimar Şemseddin1924-04-12
TMSSD062001.jpg.jpg
İki katlı bir binanın plan, kesit ve görünüş çizimleri ile İstanbul Vilâyeti İdare-i Hususiye Hey'et-i Fenniyesi, Yüksek Muallim Mektebi keşif raporları (Mikyas 1:100) - Plan, section and elevations of a two-storey building and reconnaissance survey and estimate of cost report of Yüksek Muallim Mektebi (the Teacher Training College), İstanbul Vilâyeti İdare-i Hususiye Hey'et-i Fenniyesi (Scale 1:100)Mimar Şemsettin1930-08-22; 1930-09-23
TMSSDOC0535.jpg.jpgİkinci Ordu Menzil İdare Riyaseti'nden Şemseddin Efendi bin Bedreddin'e gönderilen yazı--
TMSSDOC0536.jpg.jpgİkinci Ordu-yu Hümâyûn İnşaat Reisi'nin İkinci Ordu-yu Hümâyûn Memur Mimarı Şemseddin Beyefendi'ye gönderdiği 29.01.1330 tarihli yazı-1914-11-11
TMSSDOC0532.jpg.jpgİkinci Ordu-yu Hümâyûn Kumandanlığı Menzil Müfettişliği Şubesi'nden Ali Bey'in İkinci Ordu Menzil Müfettişliği İnşaat Mülhakı Zabit Vekili Şemseddin Efendi'ye gönderdiği 19.11.1330 tarihli yazıAli Bey1914-12-02
TMSSDOC0534.jpg.jpgİkinci Ordu-yu Hümâyûn Kumandanlığı Menzil Müfettişliği'nden Binbaşı Salih Bey'in İnşaat Mülhakı Şemseddin Bey'e gönderdiği 8 Mart 1331 tarihli yazı-1915-03-21
TMSSDOC0383001.jpg.jpg
İkinci Ordu-yu Hümâyûn Kumandanlığı Menzil Müfettişliği'nden Mehmed Salih'in Mimar Şemseddin Bey'e gönderdiği 8 Şubat 1330 tarihli mektup. Mimar Şemseddin'e gönderilen 01.11.1330 tarihli görevlendirme yazısı.Mehmed Salih1914-11-01; 1915-02-21
TMSSDOC0646.jpg.jpgİl Kültür Direktörlüğü Maârif Müdürü'nün Belediye Baş Mimarı Şemsettin Bey'e gönderdiği 64057/3418 sayılı ve 10 Mayıs 1939 tarihli yazı-1939-05-10
126-145 / 442