1-10 / 12
  • 1
  • 2
PreviewTitleCreatorIssue Date
KARW1642001.jpg.jpg
Gülsün Karamustafa, "Peçesi Açılan Modernizm" (2011), eskizler - Gülsün Karamustafa, "Modernity Unveiled" (2011), sketches-2011
KARW1132001.jpg.jpg
Gülsün Karamustafa, "Peçesi Açılan Modernizm" (2011), not ve taslaklar - Gülsün Karamustafa, "Modernity Unveiled" work (2011), notes and sketchesGülsün Karamustafa2011
KARW1766.jpg.jpg
Gülsün Karamustafa, "Annem İçin" (2012) işi için eskiz - Gülsün Karamustafa, sketch for the work "For My Mother" (2012)-2012
KARW1065001.jpg.jpg
Gülsün Karamustafa, "Adab-ı Muaşeret" (2011), not ve taslaklar - Gülsün Karamustafa, "Etiquette" (2011), notes and sketchesGülsün Karamustafa2011
KARW1073.jpg.jpgGülsün Karamustafa, "Adab-ı Muaşeret" (2011), taslak - Gülsün Karamustafa, "Etiquette" (2011), sketchGülsün Karamustafa2011
KARW1438001.jpg.jpg
Gülsün Karamustafa, "The Chase" (2014), taslaklar - Gülsün Karamustafa, "The Chase" (2014), sketchesGülsün Karamustafa2014
KARW1507001.jpg.jpg
Gülsün Karamustafa, "Adab-ı Muaşeret" (2011) işinin "Solo Für...Gülsün Karamustafa: Etiquette" (ifa-Galerie Berlin, 2011) sergindeki sunumu için taslaklar - Gülsün Karamustafa, sketches for presentation of "Etiquette" (2011) in "Solo Für...Gülsün Karamustafa: Etiquette" (ifa-Galerie Berlin, 2011) exhibitionGülsün Karamustafa2011
KARW460.jpg.jpgGülsün Karamustafa, "Adab-ı Muaşeret" (2011), "Solo Für...Gülsün Karamustafa: Etiquette" (ifa-Galerie, Stuttgart) sergisi için taslak - Gülsün Karamustafa, a sketch of "Etiquette" (2011) work for "Solo Für...Gülsün Karamustafa: Etiquette" exhibition (ifa-Galerie Stuttgart)Gülsün Karamustafa2011; 2011-02-04
KARW1767.jpg.jpgGülsün Karamustafa, "Masa" işinin "İskele 2" sergisindeki (Tanas ve n.b.k., Berlin, 2013) sunumu için taslak - Gülsün Karamustafa, sketch for presentation of "Table" in "İskele 2" exhibition (Tanas and n.b.k., Berlin, 2013)-2013
KARW1460001.jpg.jpg
Gülsün Karamustafa, "Bebeği Kundaklamak" (2015) için taslaklar - Gülsün Karamustafa, sketches for "Swaddling the Baby" (2015)Gülsün Karamustafa2015
1-10 / 12
  • 1
  • 2

Discover

Issue Date