1-3 / 3
  • 1
PreviewTitleCreatorIssue Date
TMSSDOC0388001.jpg.jpg
İstanbul Vilâyeti Mimarı Şemsi Bey adına kesilen faturalar. İnşaatla ilgili alacak-verecekler ile yevmiyelere dair listeler ve notlar.-1933-03-15; 1935-03-10
ABAITD157BEM000.jpg.jpg
Transfer 157. From A To B. Index No 66. Bem to Ber.Amerikan Bord Heyeti (American Board). Office of the Treasurer1910-08-11; 1912-04-16
ABAITD121KEM000.jpg.jpg
Transfer 121. From Ka to Ly. Index no. 26. Kem to Kez.Amerikan Bord Heyeti (American Board). Office of the Treasurer1908-03-13; 1908-09-15
1-3 / 3
  • 1