1-8 / 8
  • 1
PreviewTitleCreatorIssue Date
SRBDOC0095.jpg.jpgLe Salon des Femmes'da (Kadınlar Salonu) Sabiha'nın eserleriyle temsil edilmeyişi, Echo de Paris, gazete kupürü - Sabiha's works being absent from the Salon des Femmes, Echo de Paris, press cutting-1932-02-15
SRBDOC0087.jpg.jpg
R. Sabiha'nın Mlle Signac portresi hakkında, Echo de Paris, gazete kupürü - About R. Sabiha's portrait of Mlle Signac, Echo de Paris, press cutting-1932-01-23
SRBDOC0088.jpg.jpg
Portre hakkında, Esprit Français, gazete kupürü - About a portrait, Esprit Français,press cutting-1932-03-23?
SRBDOC0089.jpg.jpg
Sabiha hakkında, Oeuvre, gazete kupürü - About Sabiha, Oeuvre, press cutting-1933-01-20
SRBDOC0083.jpg.jpg
Au Salon des Indépendants, Sabiha Bozcalı'nın yaptığı Mlle G. Signac portresinin Liberté gazetesinde çıkan fotoğrafı, gazete kupürü - Au Salon des Indéoendants, Photograph of Sabiha Bozcalı's portrait of Mlle G. Signac, published in Liberté, press cutting-0000-02-01
SRBDOC0084.jpg.jpg
Sabiha Bozcalı'nın yaptığı Mlle Ginette Signac portresinin Quotidien gazetesinde çıkan haberi, gazete kupürü - News of Sabiha Bozcalı's portrait of Mlle Ginette Signac, published in Quotidien, press cutting-1932-01-23
SRBDOC0085.jpg.jpg
Sabiha Bozcalı'nın yaptığı Mlle G. Signac portresinin Liberté gazetesinde çıkan haberi, gazete kupürü - News of Sabiha Bozcalı's portrait of Mlle G. Signac, published in Liberté, press cutting-1932-01-24
SRBDOC0086.jpg.jpg
Matmazel Sabiha'nın yaptığı portre hakkında, Meroure de France, gazete kupürü - About Mlle Sabiha's portrait work, Meroure de France, press cutting-1933-02-15
1-8 / 8
  • 1

Discover

Issue Date