1-10 / 11
  • 1
  • 2
PreviewTitleCreatorIssue Date
SRBH0115.jpg.jpg
Ressam Nazan Akpınar, ressam Hibel Gazze, Sabiha Bozcalı, ayakta ressam Serdar Samancıoğlu - Artist Nazan Akpınar, artist Hibel Gazze, Sabiha Bozcalı, artist Serdar Samancıoğlu standing.--
SRBH0116.jpg.jpg
Sabiha Bozcalı, Nazan Akpınar ve Sibel Özkaygısız, fotoğraf - Sabiha Bozcalı, Nazan Akpınar ve Sibel Özkaygısız, photograph--
TCBH0223001.jpg.jpg
Cengiz Bektaş'ın tasarladığı Çeşme'de Satılık Evlerin fotoğrafları - Photographs of Houses for Sale in Çeşme designed by Cengiz BektaşCengiz Bektaş-
TCBH010104001.jpg.jpg
Almanya'da Hamburg Ticaret Odası Sergisi ziyareti ve Fransa'da Dijon seyahatinden fotoğraflar - Photographs taken by Cengiz Bektaş during Hamburg Chamber of Commerce Exhibition visit in Germany and during Dijon trip in FranceCengiz Bektaş-
AFMFBH013.jpg.jpg
Photograph of Elena Pecci and its envelope-1973-12-11
TMSSDOC0473000.jpg.jpg
Mimar Şemsettin Beyefendi'ye İstanbul'dan gönderilen [12 Mayıs 1929] tarihli mektup, zarfı ve fotoğraflar-1929-05-12
TMSSDOC0464000.jpg.jpg
Mustafa Şemseddin'e ait 1916 tarihli mürûr tezkeresi. Bohor Madem ve Mois Eskenazi'den alınan 1939 tarihli fatura. Mehmet Ersin'e ait kartvizit.-1916-08-30; 1916-08-31
TMSSDOC0136000.jpg.jpg
Maârif-i Umûmiye Nezâreti Tedrisat-ı Âliye Müdüriyet-i Umûmiyesi 2. Şube Maârif-i Umûmiye Nazırı namına Müşteşar Ali'nin Muhasebe Mümeyyizi Şemseddin Bey'e gönderdiği 9 Teşrin-i Evvel 1338 tarihli ve 1076/278913 numaralı mektup ve zarfıMüsteşar Ali1922-10-09
GUR692001.jpg.jpg
Kişisel Sergi (Maçka Sanat Galerisi, İstanbul, 1984), sergiden görünüm - Solo Exhibition (Maçka Art Gallery, Istanbul, 1984), exhibition view-1984-05-15; 1984-06-02
TMSSH003000.jpg.jpg
Muhtemelen Şeniz Ailesi'nin üyeleri ya da arkadaşları - Possibly members or friends of Şeniz Family--
1-10 / 11
  • 1
  • 2