1-10 / 13
  • 1
  • 2
PreviewTitleCreatorIssue Date
ECOBARCE007.pdf.jpgOsmanlı zenginleri servetlerini nasıl kullanıyorlardı? - How Ottoman riches used their wealth? - Comment les Ottomans riches dépensaient leur fortune?Prof. Dr. Şevket Pamuk2000; 2001
Osmanlıdan Cumhuriyete sermaye birikimi ve kredi kurumlarının evrimi: 1850-1950 - The capital accumulation and the evolution of credit institutions from Ottoman Empire to Turkey: 1850-1950 - L'accumulation de capital et l'évolution des institutions de crédit, de l'Empire ottoman à la Turquie républicaine, 1850-1950Prof. Dr. Zafer Toprak2000; 2001
Kapitülasyonların Osmanlı iktisadi modernleşmesi üzerindeki etkileri - The effects of capitulations on the modernization of Ottoman economy - L'impact des capitulations sur la modernisation de l'économie ottomaneProf. Dr. Ali Akyıldız2000; 2001
ECOBARCE011.pdf.jpgEkonomik hayatı belirleyen ekonomi dışı unsurlar: Türkiye'de tüketim kalıplarının değişmesiyle ilgili bir çalışma - The extra-economic factors shaping the economic life: A work on the change of consumption models in Turkey - Les facteurs extra-économiques determinant la vie économique: un travail sur le changement des modèles de consommation en TurquieProf. Dr. Ayşe Buğra2000; 2001
ECOBARCE00301.pdf.jpg
Voyvoda Caddesi Toplantıları 2000-2001 - Voyvoda Street Meetings 2000-2001 - Les Réunions de la Rue Voyvoda 2000-2001-2000; 2001
ECOBARCE009.pdf.jpgBanka ikramiyeleri ve tasarruf 1930-1976 - Banking lotteries and savings, 1930-1976 - Loterie et épargne des banques 1930-1976Doç. Dr. Nevin Coşar2000; 2001
ECOBARCE002.pdf.jpgVoyvoda Caddesi Toplantıları - Voyvoda Street Meetings - Les Réunions de la Rue Voyvoda-2000; 2010
ECOBARCE005.pdf.jpg19. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı maliyesindeki değişmeler - Transformation of Ottoman Finance in the first half of the19th century - Les transformations des finances publiques de l'Empire ottoman pendant la première moitié du XIXe siècleMehmet Genç2000; 2001
ECOBARCE006.pdf.jpgOsmanlı İmparatorluğu'nda finansal kurumların evrimi ve kültürler arası etkileşim - The evolution of financial institutions and intercultural exchanges - L'évolution des institutions financières et des échanges interculturelsProf. Dr. Murat Çizakça2000; 2001
ECOBARCE010.pdf.jpgOsmanlı İmparatorluğu'nda para ve iktidar ilişkisi üzerine - On money and power relation in Ottoman Empire - Les rapports de force monétaires et politiques dans l'Empire ottomanProf. Dr. Yavuz Cezar2000; 2001
1-10 / 13
  • 1
  • 2

Discover

Issue Date