1-9 / 9
  • 1
PreviewTitleCreatorIssue Date
AFMINGDOC00600.jpg.jpg
Invivation de Mr. Et Mme. A. Faraon à Mehemed Safvet Effendi, Banque Impériale Ottomane, Brousse pour passer la soirée chez eux le 2/14 Janvier [1883].-1883-01-09
AFMNKDOC19400.jpg.jpg
Alexandra G. Trellopoulou's and Dimitrios S. Anthotidou's wedding invitation to Sokratis Tayipoglou's familyAlexandra G. Trellopoulou, Dimitrios S. Anthotidou1925-10-25; 1925-11-01
SRBDOC0020.jpg.jpg
Ali Sami Boyar Resim Sergisi davetiyesi ve zarfı - Invitation to Ali Sami Boyar painting exhibition and its envelope-1955-09-10
TMSSDOC0479000.jpg.jpg
M. Zeki'nin İstanbul Şehremaneti Mimarı Mustafa Şemsettin Beyefendi'ye gönderdiği mektup ve zarfı ile 17.03.1933 tarihindeki toplantı için gönderilen Vefa Mahfili davetiyesiM. Zeki1933-03
TMSSDOC0172000.jpg.jpg
Mason Cemiyeti tarafından yapılacak tekne gezintisi için Şemseddin Beyefendi'ye gönderilen 11 Haziran 1930 tarihli davetiye ve zarfı-1930-06-11
TMSSDOC0151000.jpg.jpg
"Mustafa Şemseddin Bey'e İstanbul Belediye Mimarı" yazılı zarf ve Sırrı Enver'in gönderdiği Vefa Mahfili-1934-02-16
TMSSDOC0201000.jpg.jpg
İstanbul Vilâyeti Mimarı Mustafa Şemseddin Beyefendi'ye gönderilen S.Â.Kâ.Ş.C. Hürriyet Müsavat Uhuvveti üyesi I. Necmi'nin gönderdiği Beyoğlu Polonya Sokağı'nda satın alınan lokalin açılış davetiyesi ve zarfI. Necmi1929
GUR688001.jpg.jpg
"1923'den Günümüze Türk Resim, Heykel ve Seramik Sanatlarından Bir Kesit" (Atatürk Kültür Merkezi, İstanbul, 1978), sergi davetiyesi - "From 1923 to Today a Section from Turkish Painting, Sculpture and Ceramic" (Atatürk Cultural Center, Istanbul, 1978), exhibition invitation-1978-10-12
GUR186001.jpg.jpg
"La Peinture en Turquie; Le Choix des Collectionneurs" (Fransa Büyükelçiliği, Ankara, 1983), sergi davetiyesi - "La Peinture en Turquie; Le Choix des Collectionneurs" (French Embassy, Ankara, 1983), exhibition invitation-1983-05-13
1-9 / 9
  • 1

Discover

Type