1-10 / 124
PreviewTitleCreatorIssue Date
SPP00100000.jpg.jpg
Liber I. Baptizatorum, matrimoniorum et mortuorum. [1740-1823]-1740; 1823
SPC0280102.jpg.jpgİzmir Garb Mahallesi'nde sakin Kirtakyo, Dimitri ve Markomalarki anaları Enho ile Burgo Acem Bazirgan arasındaki alacak davasında iki taraftan da vekalet alan Hasan İbn İrsakdi (?)'nin dilekçesidir [Gurre-i Şaban 1145].-1733-01-17
SPC0280104.jpg.jpgDevlet-i Âliye riasinden Rum taifesi tüccarı ve tüm tüccar-i efrencin Levinci Canti'nin karar verdiği her üç ayda bir tüccarların yevmiye vermesi durumunu kabul ettiklerini anlatan arkasında Charlia les d'Aveicale yazılı hüccet.-1795-11-12
SPC0280109.jpg.jpgMerhum Elhac Ebu Bekir Ağa evkafından Galata'da Yanık Kuyu dahilinde bir bab menzilin mutasarrıfı olan Mihri Hatun yedinden icare parasını vakıf hesabına aldığına dair Hafız Mehmed mütevelli evlad-ı vakf [Gurre-i Muharrem 1173].-1759-08-25
SPC0280111.jpg.jpgMerhum Elhac Ebu Bekir Ağa evkafından Galata'da Yanık Kuyu dahilinde bir bab hanenin mutasarrıfı olan Mihri Hatun yedinden icare parasını vakıf hesabına aldığına dair Hafız Mehmed mütevelli evlad-ı vakf [Gurre-i Muharrem 1175].-1761-08-02
SPC0280107.jpg.jpg
Üsküdarlı Hasan Yedin'den diğer Hasan'ın 250 kuruş karz aldığına dair ve bu borçla ilgili ödentilerin yazıldığı hüccet [Gurre-i Rabiyu'l-Ahir 1138].-1725-12-07
SPC0280103.jpg.jpg[Mesud]'un Kasab Hızır Mahallesi'nde Bayram Bey'in evi kurbundaki menzilini kendi kızı Sultan'a sattığını gösteren hüccettir [1 Şevval 1157].-1744-11-07
SPC0280112.jpg.jpg
Çağatsi Khavzne hakkında hüccet.-1737-11-11
SPC0280221.jpg.jpg
Hogget dans lequel on déclare que le jardin et le mur long 7 picchi et haut 6 appartiennent à Monsieur Francesco Testa et non pas à l'église [13 Şaban 1116].-1704-12-11
SPC0280222.jpg.jpg
Vente d'une maison par des musulmans à Stephane Vendereine [22 Muharrem 1155].-1742-03-29
1-10 / 124

Discover

Issue Date