1-10 / 44
PreviewTitleCreatorIssue Date
EMBTIV030.jpg.jpg
Devlet-i Aliye’den yalnız yirmi kuruşluk kaime-i muteberedir. 1294. Yusuf Ziya mühürlü. [Enregistré par la B.I.O. 64-38633 Constantinople 1877]-1877
EMBTIV034.jpg.jpg
Devlet-i Aliye’den yalnız beş kuruşluk kaime-i muteberedir. Mehmed Kani mühürlü. 1295. [Enregistré par la B.I.O. 103-30926 Constantinople 1877]-1877
EMBTIII007.jpg.jpg
Devlet-i Aliye’den yalnız elli kuruşluk kaime-i muteberedir. 1293. Galib mühürlü. [Enregistré par la B.I.O. 3-12713 Constantinople 1876]-1876
EMBBII012.jpg.jpg
5 altın mecidiye - 5 medjidies d'or. Ohannes Çamiç mühürlü, Smythe, Alléon imzalı. Bedeli Dersaaded'de tediye olunacakdır - Remboursable à Constantinople [15 zilhicce 1279] [no:070155]-1863-06-03
EMBBII009.jpg.jpg
200 kuruş - 200 piastres. Aristid mühürlü, Missir, Alléon imzalı. Bedeli İzmir'de tediye olunacakdir - Remboursable à Smyrne. Annulé [15 Zilhicce 1279] [No:035100]-1863-06-03
EMBTIV038.jpg.jpg
Devlet-i Aliye’den yalnız yüz kuruşluk kaime-i muteberedir. 1295. Mehmed Kani mühürlü. [Enregistré par la B.I.O. 75-27549 Constantinople 1877]-1877
EMBTIV021.jpg.jpg
Devlet-i Aliye’den yalnız beş kuruşluk kaime-i muteberedir. Galib mühürlü. 1293. [Enregistré par la B.I.O. 1-45079 Constantinople 1876]-1876
EMBTIV039.jpg.jpg
Elli kuruş. 1294. Mehmed Kani mühürlü [Yatay] [Enregistré par la B.I.O. 8-39788 Constantinople 1877]-1877
EMBTIV041.jpg.jpg
Yüz kuruş. 1295. Yusuf Ziya mühürlü [Yatay] [Enregistré par la B.I.O. 7-56835 Constantinople 1877]-1877
EMBBII011.jpg.jpg
2 altın mecidiye - 2 medjidies d'or. Aristid mühürlü, Smythe ve Alléon imzalı. Bedeli Dersaaded'de tediye olacakdır - Remboursable à Constantinople. Annulé [15 Zilhicce 1279] [No:019492]-1863-06-03
1-10 / 44

Discover

Issue Date