1-10 / 13
  • 1
  • 2
PreviewTitleCreatorIssue Date
AFDIVDOC082001.jpg.jpg
İstanbul İşgal Kuvvetleri Komutanı General Franchet d'Esperey'i karşılama töreni ile ilgili dokümanlar - Documents about welcoming ceremony of the General Commander of the Istanbul Occupation Force, General Franchet d'Esperey--
TCBPBDD001001.jpg.jpg
Halk Yapı Sanatından Bir Örnek: Bodrum Evleri - A Unique Example of Traditional Architecture: Bodrum HousesMimar - Architect: Cengiz Bektaş-
TCBPBHDOC001001.jpg.jpg
Bursa Kayapalı Oteli: Bursa Anakent Belediye Başkanlığı'na gönderilmiş mektup - Bursa Kayapalı Hotel: Letter sent to Bursa Metropolitan MunicipalityMimar - Architect: Cengiz Bektaş1992-12-25
ABAITD194XY000.jpg.jpg
Transfer 194. From U to Z. 1905, 1906. Index No. 65. XY.American Board. Office of the Treasurer.1905-01-01; 1906-09-04
TASUDOC1281.jpg.jpg
Tiyatrolar başlıklı yazı ve çizimlerAli Saim Ülgen-
TCBPSUMDOC001001.jpg.jpg
Sümerpark: Proje belgeleri - Sümerpark: Project documents-2003-02-27; 2003-03-29
TMD0003001.jpg.jpg
Çengelköy Norveç Sefareti - Embassy of Norway in ÇengelköyMimar - Architect: Nihat Hasekioğlu1951-07-20; 1952-04-26
TCBPTAND007001.jpg.jpg
Tandoğan Alanı Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Kentsel Tasarımı: Proje sunumu - Tandoğan Area Gazi Mustafa Kemal Boulevard Urban Design: Project presentationMimar - Architect: Cengiz Bektaş-
SPC02713000.jpg.jpg
Firman du Sultan Abdul Hamid II et copie légalisée du firman, qui autorise la construction de notre église à Smyrne. 17 juillet 1903. - Copia legalizzata del firmano del Sultano Abdul Hamid II, che autorizza la costruzione della nostra Chiesa di Smirne. 17 Luglio 1903. - İzmir'deki kilisenin inşasına izin veren Sultan II. Abdülhamid'in fermanı ve noterden tasdikli kopyası, 17 Temmuz 1903.-1903-07-17; 2007-10-19
TCBPTAND006001.jpg.jpg
Tandoğan Alanı Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Kentsel Tasarımı: Etütler - Tandoğan Area Gazi Mustafa Kemal Boulevard Urban Design: DraftsMimar - Architect: Cengiz Bektaş-
1-10 / 13
  • 1
  • 2