31-40 / 51
PreviewTitleCreatorIssue Date
SARW300001.jpg.jpg
İsmail Saray'ın "Boğazı Tutanlar" işinin araştırma ve yaratıcı sürecine ilişkin görseller - Images related to the research and creative process of İsmail Saray's work "Those Fighting for the Bosphorus"-1982
SARW193001.jpg.jpg
İsmail Saray'ın 2. Yeni Eğilimler Sergisi'ndeki isimsiz işi için topladığı görseller - Images that İsmail Saray collected for his untitled work at the 2nd Exhibition of New Trends in Art-1979
SARW357001.jpg.jpg
İsmail Saray'ın "Egemenlik Disiplini" işinin yaratıcı sürecine ilişkin görseller - Images related to the creative process of İsmail Saray's work "Discipline of Sovereignty"-1987
SARW317001.jpg.jpg
İsmail Saray'ın  "Toplu Sergi"deki (1987) "Somutlaşmış Kurguların Doymazlığı" işi hazırladığı fotoğraflar - Photos prepared by İsmail Saray for his work "Insatiable Hunger of Realised Concepts" presented in "Joint Exhibit" -1987
SARW343001.jpg.jpg
İsmail Saray'ın "Kara Mektubu Bekleyenler" işinin yaratıcı sürecine ilişkin görseller - Images related to the creative process of İsmail Saray's work "Awaiting Black Mail"-1984
SARDIV226.jpg.jpg
Gazi Resim-İş öğrencilerinin Kırşehir’deki Cacabey Camii’ne yapılan bir okul gezisi, takribî 1965-67 - Gazi Arts-Crafts student's school trip to Cacabey Mosque in Kırşehir, c. 1965-67-1967-04-30
SARDIV225.jpg.jpgİsmail Saray (sağdan birinci) ve arkadaşları okul yatakhanesinde (Gazi Eğitim Enstitüsü, Ankara) - İsmail Saray (first from the right) and his friends in the school dormitory (Gazi Education Institute, Ankara)-1964; 1967
SARDIV206.jpg.jpg
İsmail Saray (ikinci sıra, soldan ikinci) sınıf arkadaşlarıyla, Gazi Eğitim Enstitüsü (Ankara) - İsmail Saray (second row, second from left) with his classmates, Gazi Education Institute (Ankara)-1964; 1965
SARDIV228.jpg.jpg
İsmail Saray sınıf arkadaşlarıyla modelaj atölyesinde, Gazi Eğitim Enstitüsü (Ankara) - İsmail Saray (left) with his classmates in the modelling studio, Gazi Education Institute (Ankara)-1967-04-13
SARDIV204001.jpg.jpg
Temel Hamza Bahadır ve İsmail Saray büstleriyle, Gazi Eğitim Enstitüsü (Ankara) - Temel Hamza Bahadır and İsmail Saray with their busts, Gazi Education Institute (Ankara)-1965-06-23
31-40 / 51

Discover

Issue Date