31-40 / 176
PreviewTitleCreatorIssue Date
MSG041001.jpg.jpg
İbrahim Çiftçioğlu'nun "Resim Sergisi"nin açılışı, Mine Sanat Galerisi (Altıyol - Kuşdili), 1988-1989 - Opening of İbrahim Çiftçioğlu's "Painting Exhibition", Mine Art Gallery (Altıyol - Kuşdili), 1988-1989-1988-12-12; 1989-01-07
MSG043001.jpg.jpg
Fahreddin Arkunlar sergisinin açılışı, Mine Sanat Galerisi (Altıyol - Kuşdili), 1989 - Opening of Fahreddin Arkunlar exhibition, Mine Art Gallery (Altıyol - Kuşdili), 1989-1989-01-09
MSG048001.jpg.jpg
Mine Gülener ve Tanju Demirci sanatçının sergisinde, Mine Sanat Galerisi (Altıyol - Kuşdili), 1989 - Mine Gülener and Tanju Demirci in the artist's exhibition, Mine Art Gallery (Altıyol - Kuşdili), 1989-1989
MSG045001.jpg.jpg
"Resim Sergisi"nin açılışı, Mine Sanat Galerisi (Altıyol - Kuşdili), 1989 - Opening of the "Painting Exhibition", Mine Art Gallery (Altıyol - Kuşdili), 1989-1989-02-06
MSG047001.jpg.jpg
Tanju Demirci sergisinin açılışı, Mine Sanat Galerisi (Altıyol - Kuşdili), 1989 - Opening of Tanju Demirci exhibition, Mine Art Gallery (Altıyol - Kuşdili), 1989-1989-03-13
MSG034001.jpg.jpg
Hale Arpacıoğlu "Resim" ve Koray Ariş "Heykel" sergisinin açılışı, Mine Sanat Galerisi (Altıyol - Kuşdili), 1988 - Opening of Hale Arpacıoğlu "Painting" and Koray Ariş "Sculpture" exhibition, Mine Art Gallery (Altıyol - Kuşdili), 1988-1988-10-17
MSG033001.jpg.jpg
Hale Arpacıoğlu "Resim" ve Koray Ariş "Heykel" sergisi, Mine Sanat Galerisi (Altıyol - Kuşdili), 1988 - Hale Arpacıoğlu "Painting" and Koray Ariş "Sculpture" exhibition, Mine Art Gallery (Altıyol - Kuşdili), 1988-1988-10-17; 1988-11-12
MSG037001.jpg.jpg
"Resim Sergisi", Mine Sanat Galerisi (Altıyol - Kuşdili), 1988 - "Painting Exhibition", Mine Art Gallery (Altıyol - Kuşdili), 1988-1988-11-18; 1988-12-10
MSG055001.jpg.jpg
"Çağdaş Sanat 3" sergisinin açılışı, Mine Sanat Galerisi (Altıyol - Kuşdili), 1989 - Opening of the exhibition "Contemporary Art 3", Mine Art Gallery (Altıyol - Kuşdili), 1989-1989-06-12
MSG065001.jpg.jpg
Adnan Çoker "Dönemler" sergisinde, Mine Sanat Galerisi (Altıyol - Kuşdili), 1990 - Adnan Çoker at his exhibition "Phases", Mine Art Gallery (Altıyol - Kuşdili), 1990-1990-02-02; 1990-03-08
31-40 / 176

Discover

Issue Date