31-40 / 186
PreviewTitleCreatorIssue Date
SRBDS0356.jpg.jpg
Desen çalışması. Kağıt ikiye katlanmış. Her yüzünde desen çalışması. (Kılıç tutan figürler, el çalışmaları vs..) - Study. Paper folded into two. All sides have studies (men holding swords, hand studies etc..)Sabiha Rüştü Bozcalı-
SRBDS0340.jpg.jpg
Desen. Portre çalışması. Çift taraflı. Arka yüzde şapkalı adam portre çalışması ve uzanan figür çalışması. - Study. Portrait study. Double sided. On the other side portrait of a man with hat and reclining figure study.Sabiha Rüştü Bozcalı-
SRBDS0357.jpg.jpgDesen çalışması. Kağıt ikiye katlanmış. İki yüzde desen çalışması (Figür ve tef tutan el skeçleri) - Study. Paper folded into two. Two sides have studies (Figure sketches and hand holding a tambourine sketch)Sabiha Rüştü Bozcalı-
SRBDS0355.jpg.jpg
Desen çalışması. Çift taraflı (iki elinde sopa? Tutan adam, diğer yüzdeki çalışma anlaşılmıyor.) - Study. Double sided (figure holding sticks? in both hands. The drawing on the other side is obscure.Sabiha Rüştü Bozcalı-
SRBDS0445.jpg.jpgİfade veren kadın çalışması, Nazlı Tlabar ?(Yassıada). - Woman testifying at court, study, Nazlı Tlabar? (Yassıada)Sabiha Rüştü Bozcalı-
SRBDS0327.jpg.jpg
Desen. Kama tutan adam. Çift taraflı. Diğer yüzde çuval taşıyan adam çalışması. - Study. Man with a dagger. Double sided. Man carrying a sack study.Sabiha Rüştü Bozcalı-
SRBDS0320.jpg.jpgDesen. Baston tutan el çalışması. Kağıt katlanmış, iki yüzde çalışma var. - Study. Hand holding a cane. Paper folded, studies on two sides.Sabiha Rüştü Bozcalı-
SRBDS0329.jpg.jpg
Desen. El çalışmaları. Çift taraflı. Arka yüzde kompozisyon çalışması. - Study. Hand studies. Double sided. Composition study on the other side.Sabiha Rüştü Bozcalı-
SRBDS0386.jpg.jpgDesen. Beş farklı ufak kompozisyon skeci (padişah ve maiyeti vs..). - Study. Five different composition sketches (the sultan and his retinue etc..)Sabiha Rüştü Bozcalı-
SRBDS0393.jpg.jpgDesen. Üniformalı figür çalışmaları. - Study. Figure studies in uniform.Sabiha Rüştü Bozcalı-
31-40 / 186