9811-9820 / 10302
PreviewTitleCreatorIssue Date
TABCODTUD1156.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Hesap Bilimleri Bölümü Tatbikat Projesi - Middle East Technical University Department of Computing Sciences Construction Project / Üst zemin kat holünde yapılacak ahşap raf ve kabul iade bankosu - Wooden shelf and loans desk in upper ground floor, 1/50, 1/5Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici1979-02-13
TABCODTUD1250.jpg.jpgOrta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlük Binası Tatbikat Projesi - Middle East Technical University Rectorate Building Construction Project / Çatı Planı, Çatıya Çıkış Kapısı ve Detaylar - Roof Plan, Roof Exit Door and Details, 1/50Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici1975-05-16
TABCMAVD0010.jpg.jpgMehmet Aydın Villası Uygulama Projesi - Villa Mehmet Aydın, Construction Project / AK7b sürme kapı, AP26, PB1, PB2 pencereleri - Sliding door AK7b, Windows AP26, PB1, PB2, s:1/10Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici1978-09-01
TABCMAVD0002.jpg.jpgMehmet Aydın Villası Uygulama Projesi - Villa Mehmet Aydın, Construction Project / 1. ve 2. kat planı - 1st and 2nd floor plans, s:1/50Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici1978-09-01
THTPA079.jpg.jpgAKM sahne altı 2. kat planı, küçük salonlar - AKM downstage 2nd floor plan, small hallsZ. Hakimoğlu1976-06-29
TSOPA116001.jpg.jpg
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi diğer çizimler - İstanbul University Faculty of Wood other drawingsHarika Söylemezoğlu1962-08-25
TASUPA1032009.jpg.jpgKayseri Köşk-Medrese rölövesi - Kayseri Mansion and Madrasah surveyMahmut Akok1960-11-01
TSOBOSK074.jpg.jpgBir karikatür çizimi - A caricature drawing-1947-04-08
TABCYSD0027.jpg.jpgBeşiktaş Yıldız Sitesi Mimari Avan Projesi - Beşiktaş Yıldız Housing Complex, Design Project / Genel yerleşme, bodrum kat planı - General site, basement plan, s:1/100Mimarlar - Architects: Sedad Hakkı Eldem, Behruz Çinici1976-02-23
TABCMAVD0003.jpg.jpgMehmet Aydın Villası Uygulama Projesi - Villa Mehmet Aydın, Construction Project / A-A kesiti ve çatı planı - Section A-A and roof plan, s:1/50Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici1978-09-01
9811-9820 / 10302