Vasıf Kortun'un Ayşıl Mutver'e yolladığı mesaj - Message sent from Vasıf Kortun to Ayşıl Mutver
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
VK3IST008.pdf34.61 KBAdobe PDF
Başlık
Vasıf Kortun'un Ayşıl Mutver'e yolladığı mesaj - Message sent from Vasıf Kortun to Ayşıl Mutver
Tanım
Yurtdışına yollanacak kataloglar ile Romanya'dan gelen gönderi hakkında - About the catalogs to be sent to abroad and shipment received from Romania
Not
3. Uluslararası İstanbul Bienali, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Nejat F. Eczacıbaşı Sanat Müzesi, 17 Ekim - 30 Kasım 1992. Küratör: Vasıf Kortun - 3. International Istanbul Biennial, The Greater Istanbul Municipality Nejat F. Eczacıbaşı Art Museum, October 17 - November 30, 1992. Curated by Vasıf Kortun.
Dil
Türkçe
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/9770
Koleksiyonlar
Tür
Kod
VK3IST008
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Vasıf Kortun
Temin Şekli
Donation

KULLANIM ŞARTLARI

Salt, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, Salt Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: Salt Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.