21-30 / 73
PreviewTitleCreatorIssue Date
MALT200004.jpg.jpg
Mustafa Altıntaş ve Ayşenur Yazıcı, "Saraydan Kız Kaçırma" sergisinde (Aksanat, İstanbul, 1995) - Mustafa Altıntaş and Ayşenur Yazıcı at the opening of "Rape from the Sergalio - Mozart" (Aksanat, İstanbul, 1995)-1995
MALT206001.jpg.jpg
Mustafa Altıntaş, "Saraydan Kız Kaçırma" sergi açılışı (Aksanat, İstanbul, 1991) - Mustafa Altıntaş, "Rape from the Seraglio - Mozart" exhibition opening (Aksanat, İstanbul, 1991)-1991
MALT196.jpg.jpgNura Önay, Mustafa Altıntaş, Gülnar Önay (Arkeon Sanat Galerisi, İstanbul, 1991)-1991
MALT213.jpg.jpgMustafa Altıntaş, Selim Turan ile birlikte (Paris 1993) - Mustafa Altıntaş with Selim Turan (Paris, 1993)-1993
MALT580.jpg.jpgMustafa Altıntaş'ın bir duvar resmi için yaptığı ön çalışma (1996) - A sketch for the mural made by Mustafa Altıntaş (1996)-1996
MALT409.jpg.jpgÖzdemir İnce (1998)-1998-02-06
MALT424.jpg.jpgMustafa Altıntaş ve Halis Başarır I. Ege Sanat Festivali'nde - Mustafa Altıntaş and Halis Başarır at the 1st Aegean Art Festival (İzmir, Çeşme)-1997-08-23; 1997-08-30
MALT419001.jpg.jpg
I. Ege Sanat Festivali'nde yapılan bir konuşmadan genel görünüm (Çeşme, İzmir) - A view from the 1st Aegean Art Festival (Çeşme, İzmir)-1997-08-23; 1997-08-30
MALT428001.jpg.jpg
Mustafa Altıntaş, Çınar Oteli için yaptığı duvar resmini hazırlarken (Çınar Oteli, İstanbul, 1991) - Mustafa Altıntaş, preparing his mural for Çınar Hotel (Çınar Hotel, Istanbul, 1991)-1991
MALT192.jpg.jpgAndre Bazin, Mustafa Altıntaş ve Pertev Naili Boratav, Pertev Naili Boratav belgesel filmi üzerine çalışırken (Paris, 1994) - Andre Bazin, Mustafa Altıntaş and Pertev Naili Boratav, working on the Pertev Naili Boratav's documentary (Paris, 1994)-1994
21-30 / 73