Karagöz - Journal Illustré Kara - Gueuz
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
AREKAR00260 (1910-12-21).jpgdc:date: 1910-12-212.22 MBJPEG
AREKAR00260A001.jpg1.41 MBJPEG
AREKAR00260A002.jpg1.28 MBJPEG
AREKAR00260A003.jpg1.25 MBJPEG
Başlık
Karagöz - Journal Illustré Kara - Gueuz
Tanım
Şimdilik Cumartesi ve Çarşamba günleri neşr olunur, mizah gazetesidir.
Not
11 Kanun-i Evvel 1326/22 Zilhicce 1328, sene 3, no: 260
Yayın Tarihi
1910-12-21
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
Turgut Kut Koleksiyonu
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/97386
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
41,5-29 cm
Doküman Sayısı
4
Kod
AREKAR00260
Haklar
Local Access
Temin Şekli
Courtesy of

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.