Ankara Düyûn-ı Umûmiye Binası - Ottoman Public Debt Administration Building in Ankara
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
AHANKA048.jpg1.75 MBJPEG
AHANKA048A1.jpg493.28 KBJPEG
Başlık
Ankara Düyûn-ı Umûmiye Binası - Ottoman Public Debt Administration Building in Ankara
Tanım
Kartpostalın ön yüzü - Front side of the postcard: "Hariciye Vekâleti"
Not
Bina, Kurtuluş Savaşı döneminde Hariciye Vekaleti olarak kullanılmıştır - The building was used Ministry of Foreign Affairs during the War of Independence.
Dil
Türkçe
Osmanlı Türkçesi
Konular
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/97267
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
13,9-9 cm, Baskı, Siyah Beyaz - Printing, Black&White
Doküman Sayısı
2
Kod
AHANKA048
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
SALT Araştırma - SALT Research
Temin Şekli
Satın alma - Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.