Cem Sultan Türbesi'nin iç mekânı - Interior of Cem Sultan Tomb
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
EOZH0157.jpg3.37 MBJPEG
Başlık
Cem Sultan Türbesi'nin iç mekânı - Interior of Cem Sultan Tomb
Yazar/Üreten
Fotoğraf - Photo by: Arif Hikmet Koyunoğlu
Kapsam
Bursa
Konular
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/97259
Koleksiyonlar
Tür
Doküman Sayısı
1
Kod
EOZH0157
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Engin Özendes
Temin Şekli
Bağış - Donation

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.