Fatma Yegâne Hanım'ın mezar taşı, 9 Ağustos 1899, Yahya Efendi Dergâhı
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
AMIH026.jpg335.13 kBJPEG
Başlık
Fatma Yegâne Hanım'ın mezar taşı, 9 Ağustos 1899, Yahya Efendi Dergâhı
Tanım
Transkripsiyon: Âh mine'l-mevt. Marazın pençesinde zar ü zebun. Uçdu eyvah gitdi lanemden. Gayri lâzım mıdır hayat bana? Ben cüdâ[y]ken kızım Yegâne'mden. Hazine-i hassa-i şahane, sicil-i ahval-i kalemi hulefasından, Yusuf Salâheddin Bey'in kerimesi Fatma Yegâne Hanım'ın ruhu içün el-Fatiha. Fi 10 Zilkade sene 1313 vilâdeti. Fi 1 Rabiyülahir sene 1317 vefâtı.
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/96706
Koleksiyonlar
Tür
Doküman Sayısı
1
Kod
AMIH026
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Serdar Tanyeli
Temin Şekli
Courtesy of

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.