Türk Hoechst Fabrikası - Turkish Hoechst Factory
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TMGCH0110.jpg1.92 MBJPEG
Başlık
Türk Hoechst Fabrikası - Turkish Hoechst Factory
Yazar/Üreten
Gültekin Çizgen
Not
1966'da inşa edilmiştir - Built in 1966
Kapsam
Topkapı, İstanbul
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/92101
Koleksiyonlar
Biçim
6x6 cm
Doküman Sayısı
1
Kod
TMGCH0110
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
SALT Araştırma - SALT Research

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.