Paul Bonatz'ın 18.02 1949 tarihli mektubuna cevap olarak gönderilmiş mektup - Letter as an answer to Paul Bonatz's letter dated as 18.02.1949
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TSOBOC026.jpg3.49 MBJPEG
TSOBOC026A001.jpg3.52 MBJPEG
Başlık
Paul Bonatz'ın 18.02 1949 tarihli mektubuna cevap olarak gönderilmiş mektup - Letter as an answer to Paul Bonatz's letter dated as 18.02.1949
Yazar/Üreten
Hans?
Tanım
Kişisel mektup - Personal letter
Not
Kâğıt üzerine siyah dolma kalem - Black ink on paper
Yayın Tarihi
1949-03-22
Dil
Almanca
Kapsam
Berlin, 1949
Konular
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/90241
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
21 - 29,7 cm, El yazısı - Handwriting
Doküman Sayısı
2
Kod
TSOBOC026
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Söylemezoğlu Ailesi - Söylemezoğlu Family
Temin Şekli
Donation

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.