Süleymaniye Camii - Süleymaniye Mosque
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TMGCH0129001.jpg1.29 MBJPEG
TMGCH0129002.jpg1.49 MBJPEG
Başlık
Süleymaniye Camii - Süleymaniye Mosque
Yazar/Üreten
Gültekin Çizgen
Kapsam
Fatih, İstanbul
Konular
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/90116
Koleksiyonlar
Biçim
6x9 cm
Doküman Sayısı
2
Kod
TMGCH0129
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
SALT Araştırma - SALT Research

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.