Azapkapı Sokullu Camii için pencere önerileri - Window suggestions for Azapkapı Sokullu Mosque
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TASUPAM001001.jpg6.17 MBJPEG
Başlık
Azapkapı Sokullu Camii için pencere önerileri - Window suggestions for Azapkapı Sokullu Mosque
Tanım
Ölçek: 1/5 - Scale: 1/5
Not
Çizimden ozalit kopya - Blueprint copy of a drawing
Dil
Türkçe
Konular
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/89390
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
58-34,5cm, El yazısı - Handwriting
Doküman Sayısı
1
Kod
TASUPAM001001
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Ülgen Ailesi - Ülgen Family
Temin Şekli
Donation

KULLANIM ŞARTLARI

Salt, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, Salt Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: Salt Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.