Saraçoğlu Mahallesi - Saraçoğlu Settlement
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TSOBOH007003.jpg1.91 MBJPEG
Başlık
Saraçoğlu Mahallesi - Saraçoğlu Settlement
Yazar/Üreten
Turgut Gökberk
Not
Siyah beyaz fotoğraf - B&W Photo
Yayın Tarihi
1948
Kapsam
Ankara
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/89240
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
20,7-29,7 cm, Siyah-Beyaz - B&W
Doküman Sayısı
1
Kod
TSOBOH007003
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Söylemezoğlu Ailesi - Söylemezoğlu Family
Temin Şekli
Donation

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.