Çiftehavuzlar'daki Nuvit Tekül Apartmanı fotoğrafları - Photographs of Nuvit Tekül Building in Çiftehavuzlar
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TUINTH001.jpg2.47 MBJPEG
Başlık
Çiftehavuzlar'daki Nuvit Tekül Apartmanı fotoğrafları - Photographs of Nuvit Tekül Building in Çiftehavuzlar
Yazar/Üreten
Mimar - Architect: Utarit İzgi, Ali Muslubaş, Mustafa Demirkan
Tanım
Ön ve yan cephe - Frontal and side facades
Kapsam
Çiftehavuzlar, 1974
Konular
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/88087
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
Kağıt üzerine basılı renkli fotoğraf - Colored photograph printed on paper
Doküman Sayısı
1
Kod
TUINTH001
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Gönül İzgi
Temin Şekli
Gönül İzgi'nin izniyle - Courtesy of Gönül İzgi

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.