"İzleyenin İtirafları", Dulcinea, 2000-2001 - "Confessions of a Voyeur", Dulcinea, 2000-2001
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
VKEIZL018.jpg1.2 MBJPEG
Başlık
"İzleyenin İtirafları", Dulcinea, 2000-2001 - "Confessions of a Voyeur", Dulcinea, 2000-2001
Tanım
Sergiden görünüm (soldan sağa): Vanessa Beecroft, "Piano Americano" (1996), Aydan Murtezaoğlu, "İsimsiz" (2000) - Installation View (left to right): Vanessa Beecroft, "Piano Americano" (1996), Aydan Murtezaoğlu, "Untitled" (2000)
Yayın Tarihi
2000
2001
Kapsam
Türkiye sergi arşivi - Exhibition archive of Turkey
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/8767
Koleksiyonlar
Tür
Kod
VKEIZL018
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Vasıf Kortun

KULLANIM ŞARTLARI

Salt, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, Salt Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: Salt Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.