21-40 / 94
PreviewTitleCreatorIssue Date
TABCDAGD0075.jpg.jpgBolu Dağkent Sitesi Uygulama Projesi - Bolu Dağkent Housing Complex, Construction Project / C tipi konut-bodrumsuz asma katlı, yan görünüşler - Housing type C without basement-with mezzanine, side elevations, s:1/50Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCDAGD0091.jpg.jpgBolu Dağkent Sitesi Uygulama Projesi - Bolu Dağkent Housing Complex, Construction Project / D tipi konut-bodrumsuz, ön görünüş - Housing type D without basement, frontal elevation, s:1/50Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCDAGD0029.jpg.jpgBolu Dağkent Sitesi Uygulama Projesi - Bolu Dağkent Housing Complex, Construction Project / A tipi konut-bodrumlu asma katlı, bodrum kat ve zemin kat planı - Housing type A with basement and mezzanine, basement and ground floor plans, s:1/50Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCDAGD0024.jpg.jpgBolu Dağkent Sitesi Uygulama Projesi - Bolu Dağkent Housing Complex, Construction Project / C tipi konut, merdiven detayı, aP17 penceresi - Housing type C, staircase details, window aP17, s:1/20Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici1981-01-15
TABCDAGD0093.jpg.jpg
Bolu Dağkent Sitesi Uygulama Projesi - Bolu Dağkent Housing Complex, Construction Project / Sayısal bilgiler ve konut tipleri - Numeric datas and housing types, s:1/1000Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici1979-01-24
TABCDAGD0004.jpg.jpgBolu Dağkent Sitesi Uygulama Projesi - Bolu Dağkent Housing Complex, Construction Project / B tipi konut, kat planları - Housing type B, floor plans, s:1/50Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici1981-01-15
TABCDAGD0001.jpg.jpgBolu Dağkent Sitesi Uygulama Projesi - Bolu Dağkent Housing Complex, Construction Project / A tipi: İkiz ev, alt kat planı - Type A: Twin houses, Ground floor plan, s:1/50Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici1981-01-15
TABCDAGD0081.jpg.jpgBolu Dağkent Sitesi Uygulama Projesi - Bolu Dağkent Housing Complex, Construction Project / D tipi konut-bodrumlu, kat planları - Housing type D with basement, floor plans, s:1/50Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCDAGD0079.jpg.jpgBolu Dağkent Sitesi Uygulama Projesi - Bolu Dağkent Housing Complex, Construction Project / C tipi konut-bodrumsuz asma katsız, ön ve arka görünüş - Housing type C without basement and mezzanine, frontal and rear elevations, s:1/50Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCDAGD0067.jpg.jpgBolu Dağkent Sitesi Uygulama Projesi - Bolu Dağkent Housing Complex, Construction Project / C tipi konut-bodrumlu asma katsız, üst kat planı - Housing type C with basement-without mezzanine, upper floor plan, s:1/50Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCDAGD0051.jpg.jpgBolu Dağkent Sitesi Uygulama Projesi - Bolu Dağkent Housing Complex, Construction Project / B tipi konut-bodrumsuz asma katlı, zemin kat ve 1. kat planı - Housing type B without basement-with mezzanine, ground floor and 1st floor plans, s:1/50Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici1996-12-17
TABCDAGD0033.jpg.jpgBolu Dağkent Sitesi Uygulama Projesi - Bolu Dağkent Housing Complex, Construction Project / A tipi konut-bodrumlu asma katsız, bodrum kat ve zemin kat planı - Housing type A with basement-without mezzanine, basement and ground floor plans, s:1/50Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCDAGD0025.jpg.jpgBolu Dağkent Sitesi Uygulama Projesi - Bolu Dağkent Housing Complex, Construction Project / D tipi konut, sistem kesiti, merdiven detayı - Housing type D, system section, staircase details, s:1/20Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici1981-01-15
TABCDAGD0021.jpg.jpgBolu Dağkent Sitesi Uygulama Projesi - Bolu Dağkent Housing Complex, Construction Project / B tipi konut, sistem kesiti, aP1, aP14, aK6, aP15 doğramaları - Housing type B, system section, woodworkings aP1, aP14, aK6, aP15, s:1/20, 1/5Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici1981-01-15
TABCDAGD0059.jpg.jpgBolu Dağkent Sitesi Uygulama Projesi - Bolu Dağkent Housing Complex, Construction Project / C tipi konut-bodrumlu asma katlı, bodrum kat planı - Housing type C with basement and mezzanine, basement plan, s:1/50Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCDAGD0008.jpg.jpgBolu Dağkent Sitesi Uygulama Projesi - Bolu Dağkent Housing Complex, Construction Project / C tipi konut, görünüşler - Housing type C, elevations, s:1/50Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici1981-01-15
TABCDAGD0092.jpg.jpgBolu Dağkent Sitesi Uygulama Projesi - Bolu Dağkent Housing Complex, Construction Project / D tipi konut-bodrumsuz, arka görünüş - Housing type D without basement, rear elevation, s:1/50Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCDAGD0036.jpg.jpgBolu Dağkent Sitesi Uygulama Projesi - Bolu Dağkent Housing Complex, Construction Project / A tipi konut-bodrumlu asma katsız, görünüşler - Housing type A with basement-without mezzanine, elevations, s:1/50Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
TABCDAGD0007.jpg.jpgBolu Dağkent Sitesi Uygulama Projesi - Bolu Dağkent Housing Complex, Construction Project / C tipi konut, çatı planı, A-A, B-B kesitleri - Housing type C, roof plan, sections A-A, B-B, s:1/50Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici1981-01-15
TABCDAGD0080.jpg.jpgBolu Dağkent Sitesi Uygulama Projesi - Bolu Dağkent Housing Complex, Construction Project / C tipi konut-bodrumsuz asma katsız, yan görünüşler - Housing type C without basement and mezzanine, side elevations, s:1/50Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici-
21-40 / 94
Discover
Type
Issue Date
Browse