Seyhan Düziçi Köy Enstitüsü yarışma projesi - Seyhan Düziçi Village Institute competition project
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TASUPA0036005.jpg1.93 MBJPEG
Başlık
Seyhan Düziçi Köy Enstitüsü yarışma projesi - Seyhan Düziçi Village Institute competition project
Tanım
Okul binası - School building
Not
Çizimden ozalit kopya - Blueprint copy of a drawing
Dil
Türkçe
Konular
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/81446
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
87-62 cm, El yazısı - Handwriting
Doküman Sayısı
1
Kod
TASUPA0036005
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Ülgen Ailesi - Ülgen Family
Temin Şekli
Donation

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.