Tuzla Kemal Kurdaş Evi Uygulama Projesi - Tuzla Kemal Kurdaş House, Construction Project / Görünüşler - Elevations, s:1/50
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TABCKKED0003.jpg3.13 MBJPEG
Başlık
Tuzla Kemal Kurdaş Evi Uygulama Projesi - Tuzla Kemal Kurdaş House, Construction Project / Görünüşler - Elevations, s:1/50
Yazar/Üreten
Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici
Not
Ozalit baskı - Blueprint copy
Dil
Türkçe
Kapsam
İstanbul, 1971
Konular
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/81093
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
63,2 - 54,4 cm, El yazısı - Handwriting
Doküman Sayısı
1
Kod
TABCKKED0003
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Çinici Ailesi - Çinici Family
Temin Şekli
Donation

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.