Gama-Usap Apartmanı Uygulama Projesi - Gama-Usap Apartment Building, Construction Project / Zemin Kat Planı - Ground Floor Plan, s:1/50
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TABCGUAD0008.jpg6.14 MBJPEG
TABCGUAD0008001.jpg6.3 MBJPEG
TABCGUAD0008002.jpg6.07 MBJPEG
TABCGUAD0008003.jpg5.72 MBJPEG
Başlık
Gama-Usap Apartmanı Uygulama Projesi - Gama-Usap Apartment Building, Construction Project / Zemin Kat Planı - Ground Floor Plan, s:1/50
Yazar/Üreten
Mimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici
Tanım
Revizyon çizimleriyle birlikte - With revisional drawings
Not
Ozalit baskı - Blueprint copy
Yayın Tarihi
1987-09-07
1985-09-02
Dil
İngilizce
Türkçe
Kapsam
Ankara, 1984
Konular
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/77207
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
92,9 - 62,4 cm, El yazısı - Handwriting
Doküman Sayısı
4
Kod
TABCGUAD0008
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Çinici Ailesi - Çinici Family
Temin Şekli
Donation

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.