1-16 / 16
PreviewTitleCreatorIssue Date
TABCARDOC015001.jpg.jpg
Tatsan Güllük Tatil Kenti: Şehircilik (Planlama) Raporu - Tatsan Güllük Resort Town: Planning ReportAltuğ Çinici, Behruz Çinici1976-03-15
TABCARDOC014001.jpg.jpg
Tatsan Güllük Tatil Kenti: Yatırımcılar için anket - Tatsan Güllük Resort Town: Poll for investors--
TABCARDOC013001.jpg.jpg
Orhan Özgüner'in Tatsan Güllük Tatil Kenti hakkında Behruz Çinici'ye gönderdiği metin - Text sent to Behruz Çinici by Orhan Özgüner about Tatsan Güllük Resort TownOrhan Özgüder1976-07-28
TABCARDOC012001.jpg.jpg
Sedad Hakkı Eldem'in Tatsan Güllük Tatil Kenti hakkında yazdığı metin - Text written by Sedad Hakkı Eldem about Tatsan Güllük Resort TownSedad Hakkı Eldem1977-12-05
TABCARDOC011001.jpg.jpg
Tatsan Güllük (Yüksel) Tatil Kenti: İhtiyaç Programı - Tatsan Güllük (Yüksel) Resort Town: List of Requirements--
TABCARDOC010001.jpg.jpg
Tatsan Güllük (Yüksel) Tatil Kenti: Proje Açıklamaları - Tatsan Güllük (Yüksel) Resort Town: Project Descriptions--
TABCARDOC009001.jpg.jpg
Tatsan Güllük Tatil Kenti: Yapılabilirlik (Fizibilite) Çalışması - Tatsan Güllük Resort Town: Feasibility StudyBehruz Çinici-
TABCARDOC008001.jpg.jpg
Ar-Tur Güllük Tatil Köyü'nü konu alan yatırımcılara gönderilen açık mektup - Open letter sent to investors about Ar-Tur Güllük Holiday Villageİsmet Tortopoğlu, Nurettin Onur-
TABCARDOC007001.jpg.jpg
Ar-Tur Tatil Köyü'nün mevcut durumu ve geçirdiği değişiklikler üzerine belgeler - Documents on the current situation of Ar-Tur Holiday Resort and the changes it has undergoneAltuğ Çinici, Behruz Çinici, Osman İyimaya, Hülya Teke2009-06-26; 2009-08-05
TABCARDOC006001.jpg.jpg
Çinici Mimarlık tarafından Muğla Valisi Özer Türk'e yazılmış mektup - Letter written by Çinici Architects to Governor of Muğla, Özer TürkAltuğ Çinici, Behruz Çinici1971-11-30
TABCARDOC004001.jpg.jpg
Kamutay Türkoğlu'nun Ar-Tur Turizm Endüstrisi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na yazdığı dilekçe - Petition by Kamutay Türkoğlu to Ar-Tur Tourism Industry Inc. Administrative BoardKamutay Türkoğlu2010-10-14
TABCARDOC005001.jpg.jpg
Behruz Çinici'nin Ar-Tur Tatil Köyü'nün durumu hakkında Selahattin Babüroğlu'na yazdığı mektup - Letter written by Behruz Çinici to Selahattin Babüroğlu about the situation Ar-Tur Holiday ResortBehruz Çinici1996-02-01
TABCARDOC003001.jpg.jpg
Burhaniye Ar-Tur Tatil Köyü: Değişiklikler hakkında Rapor ve Fotoğraflar - Burhaniye Ar-Tur Holiday Resort: Report and Photographs on changesBehruz Çinici2007-11-26
TABCARDOC002001.jpg.jpg
Ar-Kent (Ar-Tur) ve Dilek Önfizibilite Etüdü: Kitapçık - Ar-Kent (Ar-Tur) and Dilek Feasibility Research: Booklet-1970-02
TABCARDOC001001.jpg.jpg
Balıkesir Ar-Tur Konferansı: Slaytlar - Balıkesir Ar-Tur Conference: SlidesBehruz Çinici-
TABCARDC0001.jpg.jpg
Ar-Tur Arkent Tatil Köyü tanıtım broşürü - Ar-Tur Arkent Holiday Village, advertisement brochureMimarlar - Architects: Altuğ Çinici, Behruz Çinici, Servet Kılıç-
1-16 / 16
Discover
Issue Date
Browse