Ali Saim Ülgen'in Irak Vakıflar Müdürlüğü'ne yazdığı mektuplar. - Ali Saim Ülgen's letters to the Iraq Directorate of Foundations
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
TASUDOC0885.jpg1.69 MBJPEG
TASUDOC0885001.jpg1.79 MBJPEG
TASUDOC0885002.jpg1.45 MBJPEG
TASUDOC0885003.jpg1.53 MBJPEG
TASUDOC0885004.jpg1.51 MBJPEG
Başlık
Ali Saim Ülgen'in Irak Vakıflar Müdürlüğü'ne yazdığı mektuplar. - Ali Saim Ülgen's letters to the Iraq Directorate of Foundations
Yazar/Üreten
Ali Saim Ülgen
Tanım
21.01.1958 tarihli, 1360 sayılı yazıdan bahsediyor. Melik Faysal Camii, İmam-ı Azam Camii onarımı ve masraflar hakkında mektuplar - Talks about the 1360th article dated 01/21/1958. Letters about the restoration of the Melik Faysal Mosque and the Imam-ı Azam Mosque, and their expenses.
Not
Kağıt üzerine mavi mürekkep - Blue ink on paper
Dil
Arapça
Osmanlı Türkçesi
Kapsam
Bağdat, Irak - Baghdad, Iraq
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/69097
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
Muhtelif - Various, El yazısı, baskı - Handwriting, baskı
Doküman Sayısı
5
Kod
TASUDOC0885
Haklar
Open Access
Hak Sahibi
Ali Saim Ülgen Ailesi - Ali Saim Ülgen Family
Temin Şekli
Donation

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.