250 kıta senet-i Hakan-i Osmani olarak irsal buyurulan 10 adet Lira-ı Osmani ve evkaf memurlarının 1310 senesi Kanun-i Evvel maaşlarının takaüd aidatı için gönderilen 242 kuruş 12 paranın varid-i sandık olduğuna dair Vilayet Evkaf Muhasebecisi'nin Yazısı.
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACREVP00401.jpg1.5 MBJPEG
ACREVP00401A001.jpg998.02 KBJPEG
Başlık
250 kıta senet-i Hakan-i Osmani olarak irsal buyurulan 10 adet Lira-ı Osmani ve evkaf memurlarının 1310 senesi Kanun-i Evvel maaşlarının takaüd aidatı için gönderilen 242 kuruş 12 paranın varid-i sandık olduğuna dair Vilayet Evkaf Muhasebecisi'nin Yazısı.
Tanım
Resmo Evkaf ve Eytam Meclisi Riyaset-i Aliyesi'ne gönderilmiştir. [21 Şubat 1310]
Yayın Tarihi
1895-02-02
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/67824
Koleksiyonlar
Biçim
21,5-35 cm
Kod
ACREVP00401
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.