Fatma imzasıyla takdim kılınan istidada Hıristiyan milletindenken Din-i İslamı kabul eylediğinden muamele-i resmiyenin ifası talebinin kabul edilerek ihtiyar ve kabul ettiği dinin merasimini ifaya muhtare bulunduğuna dair kararın sureti. [23 Mayıs 1308]
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACNEVDIV00023.jpg873.06 KBJPEG
Başlık
Fatma imzasıyla takdim kılınan istidada Hıristiyan milletindenken Din-i İslamı kabul eylediğinden muamele-i resmiyenin ifası talebinin kabul edilerek ihtiyar ve kabul ettiği dinin merasimini ifaya muhtare bulunduğuna dair kararın sureti. [23 Mayıs 1308]
Not
Meclis İdare-i Vilayet Girid
Yayın Tarihi
1892-06-04
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/67607
Koleksiyonlar
Tür
Biçim
20-30 cm, Handwritten
Doküman Sayısı
1
Kod
ACNEVDIV00023
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

SALT, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, SALT Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.