Kavuralaki Derviş Efendi'nin eytamının ispat-ı rüşdlerine müsaade olmasına Eytam Meclisi karar vermiştir. 24 Nisan 1315 tarihli, 44 no.lu kararın tebliğ olunduğu ve iktiza eden muamelenin yapılmasına dair Emval-i Eytam Müdürü'nün tahriratı [29 Nisan 1315]
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACCEVO01022.jpg1.1 MBJPEG
Başlık
Kavuralaki Derviş Efendi'nin eytamının ispat-ı rüşdlerine müsaade olmasına Eytam Meclisi karar vermiştir. 24 Nisan 1315 tarihli, 44 no.lu kararın tebliğ olunduğu ve iktiza eden muamelenin yapılmasına dair Emval-i Eytam Müdürü'nün tahriratı [29 Nisan 1315]
Tanım
Hanya Niyabet-i Şeriyyesi Canib-i Alisi'ne gönderilmiştir.
Yayın Tarihi
1899-05-11
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/67072
Koleksiyonlar
Biçim
20-29 cm
Kod
ACCEVO01022
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

Salt, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, Salt Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: Salt Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.