Cengiz Çekil
Cengiz Çekil’in (1945-2015) 1960’ların sonundan itibaren üretimine dair belge, fotoğraf, davetiye ve afişlerin yanı sıra sanatçının 1970-1990 yıllarında biriktirdiği kupürleri içerir.