Kendre Kariyesi Cami-i Şerifi için alınmış olan kerestenin münafaasından dolayı vuku bulan şikayete dair Merkez Vilayet Evkaf Muhasebecisi Rüstem Asım imzalı cevabi mektup. [29 Kanun-i Sani 1311]
Dosyalar
Dosya Tanım BoyutBiçim 
ACLEVC00020.jpg852.93 KBJPEG
Başlık
Kendre Kariyesi Cami-i Şerifi için alınmış olan kerestenin münafaasından dolayı vuku bulan şikayete dair Merkez Vilayet Evkaf Muhasebecisi Rüstem Asım imzalı cevabi mektup. [29 Kanun-i Sani 1311]
Tanım
Laşid Evkaf ve Eytam Meclisi Riyaset-i Aliyesi'ne gönderilmiştir.
Yayın Tarihi
1896-02-10
Dil
Osmanlı Türkçesi
Fiziksel Yeri
SALT Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/65416
Koleksiyonlar
Biçim
21,5-35 cm
Kod
ACLEVC00020
Haklar
Open Access
Temin Şekli
Purchase

KULLANIM ŞARTLARI

Salt, Flickr Commons üyesidir. Flickr Commons kapsamında yer alan, Salt Araştırma tarafından dijitalleştirilerek saltresearch.org üzerinden erişime sunulan tüm görsellerin kullanım şartları aşağıda açıklanmaktadır.

Belge, bireysel araştırmalar içindir. Creative Commons Esinlenilmemiş Ticari Olmayan Eserlerin Nitelikleri 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı kapsamında kullanılabilir. Buna göre;

• Tüm kopyalarda eserin ilk sahibinin belirtilmesi,
• Kopya ya da kopyadan üretilen yeni belgelerin hiçbir ticari ortamda kullanılmaması,
• Belgeye müdahale edilmemesi ve özgünlüğünün korunması gerekmektedir.

Tüm kullanımlarda ilgili kayıttaki kredi belirtilmelidir.
(Örnek: Salt Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi)

İçerikten bireysel kullanım harici yararlanmak için salt.research@saltonline.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.