41-49 / 49
PreviewTitleCreatorIssue Date
OKTH045001.jpg.jpg"Sanat Olarak Betik" sergisi, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, 22 Mart - 5 Nisan 1980 - "Book as Art" exhibition, State Gallery of Fine Arts, Istanbul, March 22 - April 5, 1980-1980
OKTH050001.jpg.jpg"Sanat Olarak Betik" sergisi, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, 22 Mart - 5 Nisan 1980 - "Book as Art" exhibition, State Gallery of Fine Arts, Istanbul, March 22 - April 5, 1980-1980
OKTH044001.jpg.jpg"Sanat Olarak Betik" sergisi, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, 22 Mart - 5 Nisan 1980 - "Book as Art" exhibition, State Gallery of Fine Arts, Istanbul, March 22 - April 5, 1980-1980
OKTH044001.jpg.jpg"Sanat Olarak Betik" sergisi, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, 22 Mart - 5 Nisan 1980 - "Book as Art" exhibition, State Gallery of Fine Arts, Istanbul, March 22 - April 5, 1980-1980
OKTH034001.jpg.jpgİsmail Saray ve Jenni Boswell-Jones Saray'ın "Duvara Ders Anlatma" işini kurarken ("Sanat Olarak Betik" sergisi, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, 1980) - İsmail Saray and Jenni Boswell-Jones installing Saray's "Lecture to a Wall" work ("Book as Art" exhibition, State Gallery of Fine Arts, Istanbul, 1980)-1980
OKTH036.jpg.jpgİsmail Saray, Şükrü Aysan ve Jenni Boswell-Jones (soldan sağa) "Sanat Olarak Betik" sergisinin hazırlığı sırasında (İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, 1980) - İsmail Saray, Şükrü Aysan and Jenni Boswell-Jones (left to right) during the preparation of "Book as Art" exhibition (State Gallery of Fine Arts, Istanbul, 1980)-1980
OKTH029001.jpg.jpgSerhat Kiraz, Alparslan Baloğlu ve Şükrü Aysan "Sanat Olarak Betik" sergisinin hazırlığı sırasında, Sanat Tanımı Topluluğu işliği (Taksim, İstanbul) - Serhat Kiraz, Alparslan Baloğlu and Şükrü Aysan during the preparation of "Book as Art" exhibition, Art Definition Group workspace (Taksim, Istanbul)-1980
OKTH032.jpg.jpgAlparslan Baloğlu (sağdan birinci) "Sanat Olarak Betik" sergisinin hazırlığı sırasında, Sanat Tanımı Topluluğu işliği (Taksim, İstanbul) - Alparslan Baloğlu (first from right) during the preparation of "Book as Art" exhibition, Art Definition Group workspace (Taksim, Istanbul)-1980
OKTH053001.jpg.jpgAhmet Öktem "Betiksanat" sergisinde, Sanat Tanımı Topluluğu (STT) İşliği, Taksim (İstanbul), 1981 - Ahmet Öktem in the "Artbook" exhibition, The Definition of Art Group (STT) Workspace, Taksim (Istanbul), 1981-1981
41-49 / 49