1-10 / 411
PreviewTitleCreatorIssue Date
RHMPH012001.jpg.jpg
Günümüz Sanatçıları 23. İstanbul Sergisi küratörleri Anton Lederer, Eyal Danon ve Başak Şenova (soldan sağa) Resim ve Heykel Müzeleri Derneği'nde, 2004 - 23rd Contemporary Artists Istanbul Exhibition curators Anton Lederer, Eyal Danon and Başak Şenova (left to right) at Painting and Sculpture Museums Association, 2004-2004
RHMPH443001.jpg.jpgVasıf Kortun ve Şakir Gökçebağ (soldan sağa), Günümüz Sanatçıları 20. İstanbul Sergisi açılışında, Maya Plastik Sanatlar Merkezi, 2000 - Vasıf Kortun and Şakir Gökçebağ (left to right) at the opening of the 20th Contemporary Artists Istanbul Exhibition, Maya Plastic Arts Center, 2000-2000-04
RHMPH444001.jpg.jpgTomur Atagök ve Tanju Demirci (soldan sağa), Günümüz Sanatçıları 20. İstanbul Sergisi açılışında, Maya Plastik Sanatlar Merkezi, 2000 - Tomur Atagök and Tanju Demirci (left to right) at the opening of the 20th Contemporary Artists Istanbul Exhibition, Maya Plastic Arts Center, 2000-2000-04
RHMPH445001.jpg.jpgGünümüz Sanatçıları 20. İstanbul Sergisi açılışından, Maya Plastik Sanatlar Merkezi, 2000 - From the opening of the 20th Contemporary Artists Istanbul Exhibition, 2000-2000-04
RHMPH043001.jpg.jpg
Günümüz Sanatçıları 20. İstanbul Sergisi kapsamında düzenlenen "Çağdaş Müze" paneli konuşmacıları Ferhan Şensoy Tiyatrosu'nda, 2000 - "Contemporary Museum" panel (organized as the 20th Contemporary Artists Istanbul Exhibition event) speakers at Ferhan Şensoy Theatre, 2000-2000-04-10
RHMPH042001.jpg.jpg
Günümüz Sanatçıları 20. İstanbul Sergisi kapsamında düzenlenen "Kültür Merkezi" paneli konuşmacıları Ferhan Şensoy Tiyarosu'nda, 2000 - "Cultural Center" panel (organized as the 20th Contemporary Artists Istanbul Exhibition event) speakers at Ferhan Şensoy Theatre, 2000-2000-04-17
RHMPH041001.jpg.jpgResim ve Heykel Müzeleri Derneği Başkanı Leyla Belli ve Vasıf Kortun (soldan sağa) "Kültür Merkezi" panelinde, 2000 - Leyla Belli (Director of Painting and Sculpture Museums Association) and Vasıf Kortun at "Cultural Center" panel, 2000-2000-04-17
RHMPH049001.jpg.jpg
Resim ve Heykel Müzeleri Derneği'nde düzenlenen Kaya Özsezgin konuşmasından fotoğraflar - Photos from Kaya Özsezgin's talk organized at Painting and Sculpture Museums Association-2005
RHMPH204001.jpg.jpg
Günümüz Sanatçıları 22. İstanbul Sergisi ödül töreni, Akbank Sanat, 2003 - Award ceremony of the 22nd Contemporary Artists Istanbul Exhibition, Akbank Art, 2003-2003-06-23
RHMPH203001.jpg.jpgYıldız Şermet, "Kerpiç Kayıklar", Günümüz Sanatçıları 22. İstanbul Sergisi (Akbank Sanat, 2003) - Yıldız Şermet, "Adobe Boats", 22nd Contemporary Artists Istanbul Exhibition (Akbank Art, 2003)-2003-06-23
1-10 / 411

Discover

Issue Date