1-10 / 50
PreviewTitleCreatorIssue Date
RHM806001.jpg.jpgResim ve Heykel Müzesi Müdürü Devrim Erbil tarafından 1. Günümüz İstanbul Sanatçıları Sergisi seçici kurul toplantısı hakkında seçici kurul üyelerine gönderilen mektup - Letter sent from Devrim Erbil (Director of Painting and Sculpture Museum) to jury members of 1st Contemporary Istanbul Artists Exhibition for jury meetingDevrim Erbil1980-06-10
RHM807001.jpg.jpgResim ve Heykel Müzesi Müdürü Devrim Erbil tarafından ''Çağdaş Müzecilik ve İstanbul Resim ve Heykel Müzesinin sorunları'' açık oturumu katılımcılarına gönderilen mektup - Letter sent from Devrim Erbil (Director of Painting and Sculpture Museum) to the participants of ''Contemporary Museology and Problems of Istanbul Painting and Sculpture Museum''Devrim Erbil1980-03-12
RHM1078001.jpg.jpg
Resim ve Heykel Müzesi ve Resim ve Heykel Müzeleri Derneği Kültür ve Sanat Çizelgesi Mart 1980 - Painting and Sculpture Museum and Painting and Sculpture Museums Association's Arts and Culture Calendar 1980-1980-03
RHM777001.jpg.jpgResim ve Heykel Müzesi Müdürü Devrim Erbil tarafından İstanbul Resim ve Heykel Müzesi ve Resim ve Heykel Müzeleri Derneği işbirliğiyle düzenlenen ''Türk Sanatında Desen'' sergisi toplantısı hakkında gönderilen davet mektubu - Letter sent from Devrim Erbil (Director of Painting and Sculpture Museum) about the meeting of ''Drawing in Turkish Art'' exhibition organized in collaboration with Istanbul Painting and Sculpture Museums and Painting and Sculpture Museums AssociationDevrim Erbil1980
RHM776001.jpg.jpg
Resim ve Heykel Müzesi Müdürü Devrim Erbil tarafından İstanbul Resim ve Heykel Müzesi ve Resim ve Heykel Müzeleri Derneği işbirliğiyle düzenlenen ''Türk Sanatında Desen'' sergisinde yer alacak işler hakkında yazılan mektuplar - Letters by Devrim Erbil (Director of Painting and Sculpture Museum) about ''Drawing in Turkish Art'' exhibition organized in collaboration with Istanbul Painting and Sculpture Museums and Painting and Sculpture Museums AssociationDevrim Erbil1980-05-26
RHM867001.jpg.jpgResim ve Heykel Müzesi Müdürü Devrim Erbil'in Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ve Resim ve Heykel Müzesi tarafından düzenlenen ''19. ve 20. yüzyıl Türk Sanatında desen'' sergisi toplantısı hakkındaki mektubu - Letter of Devrim Erbil on the meeting for ''Drawing in Turkish Art in the 19th and 20th century'' organized by Painting and Sculpture Museums Association and Painting and Sculpture MuseumDevrim Erbil1980-05-07
RHM089001.jpg.jpgI. ''Günümüz İstanbul Sanatçıları Açıkhava Sergisi'', Resim ve Heykel Müzesi Bahçesi, İstanbul-1980-06-28; 1980-07-15
RHM906001.jpg.jpgDevlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde düzenlenen ''Çağdaş Müzecilik ve İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nin Sorunları'' konferansı esnasında ve hazırlıkları boyunca Sıkı Yönetim sınırlama ve yasaklarına uyulacağına dair tebliğ ve tebellüğ belgesi - Documents stating that martial law and restrictions would be considered and followed during the Contemporary Museology and Problems of Istanbul and Sculpture Museum'' conference organized at State Academy of Fine Arts-1980-03-13
RHM182001.jpg.jpgResim ve Heykel Müzesi ve Resim Heykel Müzeleri Derneği Kültürel Etkinlikler (1980) - List of the cultural activities by Istanbul Painting and Sculpture Museum and Painting and Sculpture Museums Association-1980
RHM905001.jpg.jpgİstanbul Resim ve Heykel Müzesi bahçesinde düzenlenen günümüz Sanatçıları 1. Açıkhava Sergisi boyunca ve hazırlıkları süresince Sıkı Yönetim sınırlama ve yasaklarına uyulacağına dair tebliğ ve tebellüğ belgesi - Document stating that martial law and restrictions would be considered and followed during the 1st Contemporary Artists Outdoor Exhibition organized in the garden of Istanbul Painting and Sculpture Museum-1980-06-27
1-10 / 50