31-40 / 173
PreviewTitleCreatorIssue Date
SRBDS0119.jpg.jpg
Desen. Kova taşıyan köylü kadın (tamamlanmamış). İllüstrasyon için çalışma olmalı - Drawing. Peasant girl with a bucket (unfinished) study. Must be a study for an illustration.Sabiha Rüştü Bozcalı-
SRBDS0124.jpg.jpgDesen. Orkestra çalışması. İllüstrasyon için çalışma olmalı. - Drawing. Study of an orchestra. Must be a study for an illustration.Sabiha Rüştü Bozcalı-
SRBDS0110.jpg.jpgDesen. Gece elbisesiyle oturan kadın çalışması. - Drawing. Seated woman in gownSabiha Rüştü Bozcalı-
SRBDS0108.jpg.jpgDesen. Tepsiyle kız figürü çalışması. - Drawing. Girl with a tray study.Sabiha Rüştü Bozcalı-
NURK041.jpg.jpgGeorges Seurat'nın "Le Bec du Hoc, Grandcamp" resminden kopya, açık-koyu kompoziyon etüdü, Neşet Günal atölyesi, 1967-1968 ders yılı - Copy from Georges Seurat's painting "Le Bec du Hoc, Grandcamp", composition study in light and shadow, studio of Neşet Günal, academic year 1967-1968Nur Koçak1967; 1968
NURK021.jpg.jpgCanlı modelden kompozisyon, oturan çıplak kadın etüdü, Cemal Tollu atölyesi, 1962 - Life study of a seated female nude, composition study, studio of Cemal Tollu, 1962Nur Koçak1962
NURK022.jpg.jpgCanlı modelden desen, çıplak kadın etüdü, Cemal Tollu atölyesi, 1961 - Life study of a female nude, studio of Cemal Tollu, 1961Nur Koçak1961
NURK042.jpg.jpgGeorges Braque, kübizm etüdü, Neşet Günal atölyesi, 1967-1968 ders yılı - Georges Braque, cubist study, studio of Neşet Günal, academic year 1967-1968Nur Koçak1967; 1968
NURK009.jpg.jpgCanlı modelden desen, uzanmış çıplak kadın etüdü, resme hazırlık, Cemal Tollu atölyesi, 1962-1963 ders yılı - Life study of a female nude reclining, preparatory study, studio of Cemal Tollu, academic year 1962-1963Nur Koçak1962; 1963
NURK053001.jpg.jpg
Canlı modelden desen, oturan çıplak erkek krokisi, Cemal Tollu atölyesi, 1961-1962 ders yılı - Life drawing, sketch of a seated male nude, studio of Cemal Tollu, academic year 1961-1962Nur Koçak1961; 1962
31-40 / 173

Discover